NAUJIENOS

Vienas iš vienuolikos lopšelyje – darželyje vykdomų metinių projektų „Vanduo – gyvybės šaltinis“. Projektą vykdo Bitučių ir Pelėdžiukų grupės, vadovaujamos auklėtojų Rūtos Brusokienės, Jūratės Taraškevičienės, Nemiros Jančiulienės. Projektas skatina plėsti vaikų patyrimą apie vandenį, jo savybes, galimybes, svarbą kiekvienam gyvam organizmui, sudaromos galimybės stebėti, tyrinėti, pažinti, dalintis patirtimi, pajusti atradimo jausmą. Vaikams demonstruojami animaciniai filmai, juos lanko pasakų personažai, kurie per žaidimą perteikia ugdytiniams žinias, naujus patyrimus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Stadalienė

Policijos pareigūnė Raimonda Vizgirdienė vyresniems ikimokyklinukams vedė saugaus eismo valandėlę. Ypač noriai vaikai bendravo su policijos bičiuliu Amsiu, kuriam pažadėjo, kad gatvėje elgsis atsargiai. Vaikams buvo primintos pagrindinės saugaus elgesio taisyklės gatvėje, pakeliui į darželį ir į namus, kelių eismo taisyklės, atšvaitų naudojimo tvarka.

Policijos pareigūnė priminė apie tai, kad vaikai vieni nebendrautų su nepažįstamais žmonėmis, neatvertų namų durų, demonstravo mokomuosius filmukus.

Renginio dalyviai sužinojo, kad policininkas gali būti ne tik baudėjas, bet ir draugas, patarėjas. Vaikai gavo dovanų: knygelių apie saugų eismą, atšvaitų. Tokie susitikimai – tai dar viena puiki proga pareigūnams pabendrauti su vaikais, atsakyti į jų klausimus, jiems patarti, pamokyti, o vaikams-pasidžiaugti policijos bičiuliu Amsiu

Dėkojame pareigūnams už bendradarbiavimą.

Svečiuose Kauno Klouno teatras

Lapkričio 20 dieną mūsų lopšelyje-darželyje lankėsi Kauno Klouno teatras (vadovas  Alvidas Jauniškis). Vaikai buvo pakviesti į nuotaikingą vaidinimą  „Caca Lialia“. Besikeičiantys spalvingi personažai, įdomus spektaklio siužetas, nuotaikinga muzika įjungė  mažuosius žiūrovus į vykstantį veiksmą. Vaikai savo pojūčius perteikė mimika, judesiais, dainavimu. Tarp veikėjų ir vaikų vyko šiltas ir malonus bendravimas. Mažieji žiūrovai  pasimokė gailesčio ir atjautos silpnesniam, atstumtam, suprato, kaip gera turėti tėtį, mamą, gerą draugą.

Kai už lango dažna prieblanda ir vakaras taip greitai ateina, norisi šilumos, šviesos, kurią skleidžia maža žvakelė… Ta šviesa ir šiluma padvigubėja, jeigu ją skleidžia vaiko rankelėmis sušildytas darbelis…

Lapkričio 13, 17 d. Marijampolės kraštotyros muziejaus vyriausioji muziejininkė Danutė Katkuvienė priešmokyklinio ugdymo grupėse vedė edukacinius užsiėmimus „Žibinčių gamyba“. Vaikams papasakojo apie senovėje naudotus šviesos šaltinius. Parodė žibalinę lempą, papasakojo kas, kad ir kaip ja naudojosi. Vaikai sužinojo, kad yra keletas žvakių gaminimo būdų, kad jas galima gaminti ne tik iš vaško… Smagiausia buvo patiems pasigaminti žibinčių. O tam reikia visai nedaug: bulvės, taukų, dagties (knato, pagaliuko). Vaikai džiaugėsi savo darbeliu, žadėjo gaminti namuose kartu su šeima.

Mokomės tolerancijos nesimokydami

Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimas mūsų įstaigai yra ypatingas. Šie metai lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ bendruomenėje paskelbti tolerancijos metais. Visi aktyviai įsijungė į šios dienos paminėjimą – apkabinti darželį visų mūsų rankomis.

Visos bendruomenės tvirtai apkabintas mūsų lopšelis – darželis jaučiasi vieningas, tvirtas ir laimingas. Tokiai tolerancijos dienos paminėjimo idėjai pritarė dauguma įstaigą lankančių vaikučių šeimų. Namuose jie kiekvienas piešė, kirpo, rašė, aplikavo, puošė savo rankas, o, atsinešę į grupę, pasakojo draugams apie  šeimos narius, jų daromus darbus ir sudėjo rankas į bendrą, ilgą grandinę. Kaip smagu lankyti darželį, kuris apkabintas tėvelio, mamytės ir kitų artimų žmonių rankomis.

Šią dieną vaikai ant rudeninių lapų rašė žodį Tolerancija, aiškinosi jo reikšmę, žiūrėjo filmuką, ieškojo mandagumo, draugystės, pagarbos, pakantumo  pavyzdžių. Tolerancijos simbolis – rankos: dirbančios, kuriančios, mylinčios, įvairių žmonių, įvairių spalvų. Vyresnių grupių vaikai iš rankelių „užaugino‘‘ medžius. Šventėje dalyvavo Kakė Makė, su ja vaikai žaidė žaidimą „Gerai – blogai“, o  draugiškumo visi mokėsi šokdami, žaisdami.

Pagarbos ir tolerancijos vaikai išmoks nesimokydami, o tiesiog kiekvieną dieną augdami, gyvendami, būdami kartu su mumis, šalia mūsų.

Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Genovaitė Aleknavičienė

Lopšelio- darželio bendruomenė dalyvavo „Pelėdžiukų“ ir „Kiškučių“ grupių auklėtojų organizuotoje Pyragų šventėje. Už parduotus pyragus surinktus 190 eurų pervedė TV3 inicijuotai „Išsipildymo akcijai“. AČIŪ UŽ JŪSŲ GERUMĄ.

Mūsų darželio „Kiškučių“ ir „Aitvariukų“ grupių vaikai nuo 2017m. spalio 1d. vykdo respublikinio prevencinio projekto „Žaidimai moko“ veiklas. Šio projekto tikslas- žaidimo pagalba lavinti erdvės ir laiko regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Žaisdami vaikai tyrinėja ir atranda pasaulį,  tai – pažinimas ir tyrinėjimas vienu metu.  Kiekvieną savaitę vaikai supažindinami su naujomis temomis, sąvokomis. Vaikams informacija  perteikiama žaismingai ir lengvai, pasitelkiant žaidimus, daineles, kūrybines užduotis, eilėraščius. Projekto veiklas organizuoja darželio logopedė  Rita Danilevičienė ir  grupių auklėtojos Snieguolė Kaminskienė, Zita Laskevičienė, Aušra Kurmilevičienė, Vilma Mikalauskienė.

Auklėtoja metodininkė Snieguolė Kaminskienė

„Šaltinėlis“ šventė 30- metį

Ir vėl ruduo. Verčiame 30-ąjį mūsų įstaigos gyvavimo puslapį.

O viskas prasidėjo 1987- ųjų rudenį.Spalio pradžioje pirmiesiems auklėtiniams duris atvėrė 14- asis vaikų lopšelis- darželis. Po dešimties darbo metų įstaiga buvo pavadinta „Šaltinėlio“ vardu. Bėgant metams mūsų įstaigą veikė permainų vėjai: tai mažėjo, tai vėl daugėjo grupių skaičius, keitėsi ugdymo programos, metodai, tačiau svarbiausios vertybės ir vizija- sveikas, doroviškai tvirtas, dvasiškai turtingas, visapusiškai ugdomas vaikas- išliko nepakitę. Tai atsakingo požiūrio į darbą, nuoširdumo, kruopštumo, nuolatinio ieškojimo ir tobulėjimo bei ilgametės patirties rezultatas. O patirtimi gali pasidalinti net trečdalis darbuotojų, dirbančių lopšelyje-darželyje nuo jo įsikūrimo. Šiuo metu įstaigoje veikia 12 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, kuriose ugdoma 230 vaikų. Darželis didžiuojasi savo darbščiu, talentingu ir kūrybingu kolektyvu.

Praėjusi savaitė vaikų lopšelyje- darželyje „Šaltinėlis“ buvo šventinė. Pirmadienį įstaigos langai, laiptinės, salė sužydėjo, sumirgėjo baltais, žydrais, mėlynais gėlių žiedais,burbuliukais, vėliavėlėmis. Kitomis savaitės dienomis vaikai darželiui gimtadienio proga gamino sveikinimo atvirukus, iš gamtinės medžiagos„kepė“ įvairiausius tortus, gamino gėles.  Nuo vaikų neatsiliko ir tėveliai. Jie darželiui dovanojo savo piešinius, paveikslus, tortus, o vaikams organizavo įdomias veiklas: vilnos vėlimo užsiėmimą, gamino darbelius iš molio, pavirtę pasakų personažais, žaidė kartu su vaikais. Šis tėvų indėlis- ne tik bendravimas su vaikais, pagalba auklėtojoms, bet kartu ir sveikinimas Mokytojo dienos proga.

Savaitę vainikavo penktadienį vykusi gimtadienio šventė. Visus visus, mažus ir didelius, į  gėlėmis ir balionais išpuoštą darželio kiemą sukvietė Pepė Ilgakojinė, Karlsonas, Kakė Makė. Kartu su vaikais jie dainavo, šoko, šventė „Šaltinėlio“ gimtadienį. O koks gimtadienis be torto ir į dangų kylančių balionų! Kaip ir dera, jų buvo 30. Be to, vaikų dar laukė muilo burbulų fiesta ir, žinoma, vaišės.

Vėliau šventė persikėlė į salę. Šventinį koncertą M. Noviko daina „Gera“ pradėjo įstaigos darbuotojų ansamblis. Įstaigos direktorė Eugenija Stramskienė pasveikino visus ir pasidalino prisiminimais apie praėjusį trisdešimtmetį. Šventėje svečiavosi ir su jubiliejumi sveikino Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto Švietimo skyriaus vedėja Asta Vaznienė, Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Svajonė Rainienė, Marijampolės visuomenės sveikatos centro vadovė Lina Laukaitienė bei socialiniai partneriai: P. Armino progimnazijos, R. Stankevičiaus pagrindinės mokyklos, Marijampolės kolegijos atstovai. „Šaltinėlio“ gimtadieniui posmus, dainas, šokius skyrė ir darželio ugdytiniai.

Jau 30 metų „Šaltinėlyje“ klega vaikų balsai, skamba juokas, muzika, atgimsta senieji papročiai ir tradicijos, pildosi tėvelių lūkesčiai, verda kasdienis gyvenimas. Tikime, kad mūsų „Šaltinėlis“ dar ilgai  čiurlens,gilindamas vagą, plukdydamas tyrą, skaidrų, šviesų vandenėlį, t.y. ugdydamas savo krašto ateities kartą…

Vyresnioji auklėtoja Vilma Mikalauskienė

Paskutinė diena darželyje. Rytoj… atostogos. Valio.

DSCF1770DSCF1772DSCF1773DSCF1777DSCF1779DSCF1781DSCF1784DSCF1785