KORUPCIJOS PREVENCIJA

Susidūrus su korupcijos apraiškomis, informuoti galima:

  • raštu, atsiunčiant pranešimą adresu:

          Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis", K. Griniaus g. 12A, 68282 Marijampolė

  • el. paštu:

          saltinelis12a@gmail.com

  • žodžiu – kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis" vyresniąją priešmokyklinio ugdymo pedagogę Oksana Pavilonienę

 

  • tel. nr.: 8 343 56956