Viešosios paslaugos

VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

DĖL PRAŠYMO ĮTRAUKTI Į SĄRAŠĄ PRIIMTI VAIKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

 

Viešosios paslaugos pavadinimas

Prašymo įtraukti į sąrašą priimti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę priėmimas

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804); Vaikų priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2012-01-30 sprendimu Nr. 1-379.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  • prašymas įtraukti į sąrašą priimti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę;
  • vaiko gimimo liudijimo kopija;
  • jeigu reikia pirmenybę priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę patvirtinančius dokumentus (įvaikinimo ir tėvų neįgalumo)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija iš Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinio reikalų departamento apie socialinės pašalpos skyrimą, iš Švietimo, kultūros ir sporto departamento apie privalomą ikimokyklinį ar priešmokyklinį ugdymą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio sekretorė Agnė Stralkuvienė

Tel.(8 343) 53955; El.p. saltinelis12a@gmail.com asta.vazniene@marijampole.lt">

Administracinės paslaugos vadovas

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio direktorė Eugenija Stramskienė

Tel.(8 343) 56956; El.p. saltinelis12a@gmail.com asta.vazniene@marijampole.lt">

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 diena

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiam nemokamai.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pridedama MS WORD formatas

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolė , K. Griniaus g. 12A

Vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“