Komisijos, tarybos

VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

 

Pirmininkė – Birutė Kantautienė (pedagogų atstovė);

Sekretorė – Vaida Vitkauskienė (darbuotojų atstovė).

Nariai:

  • Rūta Brusokienė (pedagogų atstovė);
  • Loreta Macionienė (pedagogųatstovė);
  • Alvyra Berteškienė (darbuotojų atstovė);
  • Saulius Busila (tėvų atstovas);
  • Šarūnė Liutkevičienė (tėvų atstovė).

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vadovaujantis Marijampolės vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2017-08-31 įsakymu Nr.V-47 sudaryta vaiko gerovės komisija.


Pirmininkė– Nijolė Stadalienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Pirmininkės pavaduotoja– Rita Danilevičienė, logopedė,

Sekretorė– Genovaitė Aleknavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė.

Nariai:

·Laimutė Stasiukaitienė, vaikų slaugytoja;

·Oksana Pavilonienė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

·Dalia Bieliauskienė, vyresnioji auklėtoja.