Šventės ir renginiai

 • Rugsėjo 1-oji Mokslo ir žinių diena (2017-09-01)
 • Bulviakasio šventė „Jonas, Ona ir Gabrys kepė bulves visi trys“ (2017-09-13
 • „Šaltinėlio“ 30 metų jubiliejaus šventė (2017-10-06)
 • Rytmetis, nacionalinei atšvaitų dienai paminėti (2017-11-06)
 • Kalėdų šerkšnotosios šventės (2017 m. gruodžio 18 – 22 d.)
 • Ir atėjo Trys karaliai…(2018-01-05)
 • Trispalvės šventė „Mes gintaro krašto vaikai“ (2018-02-15)
 • Žiemą išvarysime iš kiemo (2018-02-13)
 • Velykos – pavasario šventė (2018-04-03)
 • Tau, mano mamyte (2018-05-04)
 • Festivalis „Sveiki gyvi, sveteliai“ (2018-05-11)
 • Darželi, lik sveikas (2018-05-28)
 • Ilgiausios dienos ir trumpiausios nakties šventė (2018-06-22)

2017-2018 m. m. ilgalaikiai projektai

Tema

Data

Atsakingas

Grupė

Zipio draugai (smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programa)

2017-2018 m. m.

O. Pavilionienė

G. Valentienė

Boružėlės

Smalsučiai

Kimočiai (emocinio ir socialinio ugdymo programa)

2017-2018 m. m.

Z. Laskevičienė

S. Kaminskienė

Kiškučiai

Sveikatos takeliu (sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa)

2015-2019 m. m.

L. Stasiukaitienė

Visos grupės

Pienas vaikams (ES projektas)

2017-2018 m. m.

E. Stramskienė

L. Stasiukaitienė

Visos grupės

Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose (ES projektas)

2017-2018 m. m.

E. Stramskienė

L. Stasiukaitienė

Visos grupės

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo

Prevencijos programa

2017-2018 m. m.

O. Pavilionienė

G. Valentienė

Boružėlės

Smalsučiai

Mano spalvotas pasaulis

2016-2019 m. m.

L. Juknelienė

L. Dambauskienė

Ežiukai

Saulė, oras ir vanduo

2017-2018 m. m.

K. Glaveckienė

R. Augustunavičienė

Ožiukai

Augu sveikas ir stiprus

2016-2017 m. m.

J. Taraškevičienė

N. Jančiulienė

Pelėdžiukai

Savo gimtąją kalbą mylėk

2016-2017 m. m.

G. Valentienė

O. Pavilonienė

Smalsučiai

Vanduo- gyvybės šaltinis

2017-2018 m. m.

R. Brusokienė

J. Taraskevičienė

Bitutės

Pelėdžiukai

2017-2018 m. m. trumpalaikiai projektai

Tema

Data

Atsakingas

Grupė

Pas močiutę kaime Rugsėjis-gruodis J. Žvinakevičienė Meškučiai
Linksmoji laboratorija

2017 m. spalis

O. Pavilonienė

Smalsučiai

Kas vakarą su pasaka

Lapkričio 20 d.-

Gruodžio 15 d.

S. Kaminskienė

Z. Laskevičienė

Kiškučiai

Vardų istorijos

2017 m. lapkritis

L. Juknelienė

L. Dambauskienė

Ežiukai

Sveiko žmogaus kodas 2017 m. lapkritis

V. Rutkauskienė

Žiogeliai

Mano vardas gražiausias

2018 m. sausis

S. Kaminskienė

Z. Laskevičienė

Kiškučiai

Kur dirba mano tėveliai

2018 m. sausis

 

J. Taraškevičienė

N. Jančiulienė

Pelėdžiukai

Formos ir spalvos

2018 m. sausis- gegužė

J. Žvinakevičienė Meškučiai
Tėvelių profesijos

2018 m. kovas

S. Kaminskienė

Z. Laskevičienė

Kiškučiai

Siūlai, siūlai susivykit

2018 m. vasaris- balandis

O. Pavilonienė

Smalsučiai

Lašiuko kelionė

2018 m. balandis

L. Juknelienė

L. Dambauskienė

Ežiukai

Kuriu  šeimos medį

2018 m. gegužė

S. Kaminskienė

Z. Laskevičienė

Kiškučiai