Šventės ir renginiai

 • Rugsėjo 1-oji Mokslo ir žinių diena (2016-09-01).
 • „Šiandien dainuojame Jums" (skirta Mokytojo dienai 2016-10-05).
 • Rudens vakarojimai. Lopšinės (2016-11).
 • Popietė „Kviečia dėdė Rudenėlis" (2016-10-19).
 • Adventiniai vakarojimai „Tylusis adventas (2016-12).
 • Kalėdų šerkšnotosios šventės (2016-12).
 • …Ir atėjo trys karaliai (2017-01).
 • Mūsų blynai patys skaniausi, o muzika garsiausia. Užgavėnės (2017-02-28).
 • Kaziuko mugė (2017-03).
 • Trispalvės šventė „Mes gintaro krašto vaikai" (eilėračšių konkursas 2017-02).
 • Kovo 25 – Gandrinės (2017-03).
 • Šauniausio miesto priešmokyklinuko rinkimai (2017-03).
 • Juokų diena (2017-04).
 • Ried, ried margučiai – mažosios velykėlės (2017-04).
 • Jurginės – šventinis rytmetis (2017-04-23).
 • Tau, mano mamyte (2017-05).
 • Festivalis „Sveiki gyvi, sveteliai" (2017-05).
 • Šeimų šventė „Aš ir mano šeima" (Spalvų karalystėje 2017-05).
 • Vyresniųjų palydos „Aš tavęs nepamiršiu" (2017-05).
 • Vasarvidžio šventė – Rasos (2017-06).

2016-2017 m. m. ilgalaikiai projektai

 

Tema

 

 

Data

 

Atsakingas

 

Grupė

Mažos ir didelės gamtos paslaptys

2016-2017 m. m.

R. Brusokienė

V.  Ulevičienė

Bitutės

Lietuvių liaudies žaidimai

2016-2017 m. m.

B. Kantautienė

D. Bieliauskienė

Nykštukai

Graži mūsų šeimynėlė

 

2016-2017 m. m.

A. Kurmilevičienė

V. Mikalauskienė

Aitvariukai

Pas močiutę kaime

2016 m. lapkritis-

2017 m. gegužė

J. Žvinakevičienė

V. Mikalauskienė

Meškučiai

Dirbsime bendrai- kalbėsime gražiai

2016-2017 m. m.

L. Mieldažienė

D. Milončienė

Visų grupių vaikai

Sveikatos takeliu

2016-2017 m. m.

L. Stasiukaitienė

Visų grupių vaikai

Pienas vaikams (ES projektas)

2016-2017 m. m.

L. Stasiukaitienė

Visų grupių vaikai

Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose (ES projektas)

2016-2017 m. m.

L. Stasiukaitienė

Visų grupių vaikai

Augu sveikas ir žvalus

2016-2017 m. m.

J. Taraškevičienė

N. Jančiulienė

Pelėdžiukai

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo

prevencija.

2016-2017 m. m.

G. Valentienė

Boružėlės

Smalsučiai

Pažinimai ir atradimai vaikystėje

2016-2017 m. m.

G. Aleknevičienė

G. Valentienė

Boružėlės

Noriu būti švarus ir sveikas

 

2016-2017 m. m.

L. Macionienė

K. Glaveckienė

Drugeliai

Paukščiai šalia mūsų

2016-2017 m. m.

O. Pavilionienė

Smalsučiai

Noriu būti sveikas

2016-2017 m. m.

V. Rutkauskienė

Žiogeliai

Vaiko kelias per gražią vaikystę su šeima ir darželiu

2017 m. rugsėjis-

2018 m. gegužė

Z. Laskevičienė

S. Kaminskienė

Kiškučiai

Mano spalvotas pasaulis

2016-2019 m. m.

L. Juknelienė

Ežiukai

 2016-2017 m. m. trumpalaikiai projektai

 

Tema

 

 

Data

 

Atsakingas

 

Grupė

Rudenėlio spalvos

2016 m. spalis

L. Juknelienė

Ežiukai

Vaikai, gyvenkime draugiškai (Tolerancijos ir kilnaus elgesio)

2016 m. lapkritis

G. Aleknevičienė

G. Valentienė

Boružėlės

Stiprinkim sveikatą gerdami arbatą

2016 m. lapkritis- 2017 m. vasaris

A. Kurmilevičienė

V. Mikalauskienė

Aitvariukai

Eglutė keičia rūbą

2016 m. gruodis

R. Augustinavičienė

Ožiukai

Bendruomenė skaito vaikams

2016 m. gruodis

O. Pavilionienė

G. Valentienė

Smalsučiai

Kas vakarą su pasaka

2017 m. vasaris

V. Rutkauskienė

Žiogeliai

Mano trys draugai- saulė, oras ir vanduo

2017 m. balandis

 

R. Augustinavičienė

K. Glaveckienė

Ožiukai

 

Į sveikatos šalį

2017 m. vasaris

N. Jančiuvienė

J. Taraskevičienė

Pelėdžiukai

Augu be patyčių

2017 m. kovas

G. Aleknevičienė

G. Valentienė

Boružėlės

Pradėkime dieną nuo šypsenos

2017 m. balandis

V. Ulevičienė

Bitutės

Bėga vandenėlis šaltas

2017 m. balandis

L. Juknelienė

Ežiukai

Spalvota vaikystė

2017 m. gegužė

B. Kantautienė

Nykštukai