Menu Close

Vienas iš vienuolikos lopšelyje – darželyje vykdomų metinių projektų „Vanduo – gyvybės šaltinis“. Projektą vykdo Bitučių ir Pelėdžiukų grupės, vadovaujamos auklėtojų Rūtos Brusokienės, Jūratės Taraškevičienės, Nemiros Jančiulienės. Projektas skatina plėsti vaikų patyrimą apie vandenį, jo savybes, galimybes, svarbą kiekvienam gyvam organizmui, sudaromos galimybės stebėti, tyrinėti, pažinti, dalintis patirtimi, pajusti atradimo jausmą. Vaikams demonstruojami animaciniai filmai, juos lanko pasakų personažai, kurie per žaidimą perteikia ugdytiniams žinias, naujus patyrimus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Stadalienė

Skip to content