Menu Close

Ne pirmus metus bendradarbiaujame su Petro Armino progimnazija, antri metai su Rimanto Stankevičiaus pagrindine mokykla. Pirmaklasių adaptacijos laikotarpiu rugsėjo mėnesį darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogės aplanko savo buvusius auklėtinius, aptaria vaikų adaptacijos sunkumus, pažangą, pasiekimus. Rugsėjo mėnesį vyksta bendri auklėtojų ir mokytojų metodiniai pasitarimai, aptariami bendradarbiavimo planai. Atsižvelgiant į šių mokslo metų plane numatytas veiklas, lapkričio 8 d. Petro Armino progimnazijos būsimų pirmaklasių mokytojos Rūta Murauskienė ir Rasa Martinkevičienė pristatė savo mokyklą, joje vykstančią veiklą. 28 d. aplankėme buvusius auklėtinius, dabartinius pirmaklasius, stebėjome jų veiklą mokytojos Redos Pažėrienės vedamoje lietuvių kalbos pamokoje. Smagu, kai pedagogės dėkoja už gerai pasiruošusius vaikus, kurie sėkmingai socializuojasi naujoje aplinkoje, sugeba laikytis taisyklių, moka sklandžiai reikšti savo mintis, motyvuotai išsakyti nuomonę, ją apginti. Gruodžio 8 d. priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai lankėsi Petro Armino progimnazijoje. Vaikus maloniai pasitiko dabartiniai ketvirtokai, mokykloje pravedė ekskursiją, parodė ir papasakojo apie užsiėmimus bibliotekoje, iškilmių ir sporto salėse, pakvietė į veiklą menų studijoje. Čia vaikai, vadovaujami mokytojos Rasos Stanaitienės, ne tik susipažino su studijos veikla, priemonėmis, darbelių ekspozicija,  bet ir pasigamino po kalėdinę dekoraciją. Kitą mėnesį esame pakviesti į Rimanto Stankevičiaus pagrindinę mokyklą pasportuoti, pažiūrėti mokinių spektaklį. Bendravimas tęsiasi…

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Stadalienė

Petro Armino progimnazijoje…

Rimanto Stankevičiaus pagrindinėje mokykloje…

Skip to content