Menu Close

2019 metų spalio-gruodžio mėnesiais darželyje buvo vykdomas projektas „Padėk man augti šiandien”, finansuojamas iš Marijampolės savivaldybės biudžeto prevencinių programų konkurso.

Projekto metu vyko mokymai mokytojoms, specialistams, kitiems darbuotojams tema „Socialinės emocinės kompetencijos. Kodėl jos tokios svarbios šiandien?“, o taip pat mokymai tėvams tema „Ką svarbu žinoti apie šiuolaikinių vaikų auklėjimą?“, kuriuos vedė Socialinio ir emocinio ugdymo instituto lektorė Joviltė Beržanskytė. Taip pat darželio mokytojos dalyvavo praktinėse pratybose „Muzikos galia: vaiko asmenybės pažinimas“, kurias vedė muzikos mokytoja, socialinio emocinio ugdymo programų lektorė Raimonda Kurauskienė. Vaikams vyko socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai, kuriuos vedė darželio specialistės Onutė, Rita ir Raimonda. Taip pat buvo parengtas informacinis plakatas ugdytiniams „Kai pykstiesi su geriausiu draugu, naudokis 5-tuko taisykle“, informacinė medžiaga „Kas padeda kurti gerą santykį tarp tėvų ir vaikų“ bei lankstinukas „Kaip stiprinti vaikų pasitikėjimą savimi. Praktiniai patarimai“.

Skip to content