Menu Close

Lopšelyje – darželyje ugdytiniams teikiamos pasirinkimo galimybės kūrybinei veiklai plėtoti pagal jų asmeninius pomėgius ir ugdytinių tėvelių pageidavimus.

Neformaliojo švietimo grupės ikimokyklinio amžiaus ugdytiniams:

  • Marijampolės šachmatų ir šaškių klubo „Sūduva“ treneris Rolandas Martinkus teikia šachmatų mokymą, organizuoja ir su vaikais dalyvauja varžybose.
  • Krepšinio užsiėmimams vadovauja, atstovauja įstaigą ir su vaikais dalyvauja varžybose Nacionalinės krepšinio akademijos treneris Justas Bagurskis.
  • Chorinio dainavimo ir šokio paslaugas teikia popchoras „Kotita“, vadovė Rasa Burinskienė.
  • Anglų kalbos būrelyje, vadovė Kristina Suduikienė, ugdomas kalbinis ir garsinis suvokimas, saviraiška. Ugdymo turinys diferencijuojamas ir individualizuojamas pagal vaikų amžių, pritaikomas specialiųjų poreikių turintiems vaikams.
  • „IT STUDIJOS“ atstovės Alina Slančiauskienė ir Živilė Belickienė supažindina vaikus su naujausiomis technologijomis, lavina vaikų skaitymo, skaičiavimo, logikos ir kūrybiškumo įgūdžius, bendradarbiauja su tėvais sprendžiant ugdymo proceso organizavimo, vaikų ugdymo klausimus.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Stadalienė

Skip to content