DĖMESIO

Informuojame, visi priešmokyklinio amžiaus vaikai turi galimybę gauti nemokamus pietus, tačiau juos gaus tik tie priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių tėvai bus pateikę prašymą seniūnijoje, įstaigoje arba užpildžius prašymą SPIS. Prašymo formą galima rasti socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS). Nemokami pietūs bus skirti, kai Marijampolės (ar kitos) savivaldybės administracijos piniginės…

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-27 SPRENDIMAS NR. 1-24 „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. 1-119 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO”

parsisiųsti Adobe.PDF formatu