Menu Close

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu nr. V-1487 ir siekiant užtikrinti vaikų saugumą, prašome dėvint kaukę vaikus atvesti tik iki rūbinės durų ir taip perduoti grupės personalui.

Likite sveiki ir saugokime vieni kitus!

Skip to content