Menu Close

Gimtojo miesto jubiliejiniams metams darželio bendruomenė skiria įvairius renginius. Vienas iš jų – bendras projektas, knygos “Sūduvos krašto pasakos” kūrimas. Projekto koordinatorė mokytoja Loreta, knygos pristatymą organizavo mokytoja Jūratė. Rytmetyje dalyvavo kraštietė poetė Gema Galinienė, kuri papasakojo apie savo vaikystės knygeles, padovanojo vaikams savo knygelę, o vaikai atsidėkodami deklamavo poetės eilėraščius.

Skip to content