Menu Close

Mūsų darželio bendruomenė palaiko iniciatyvą ugdyti vaikuose tolerantiškumą. Norėdami nuo mažens išmokyti vaikus tolerancijos, kasdien puoselėjame tradicines vertybes: pareigą, pagarbą, ištikimybę, pakantumą, supratingumą, atjautą.

Minėdami Tarptautinę tolerancijos dieną išsiaiškinome, kokia yra žodžio „TOLERANCIJA“ reikšmė, aptarėme, kas yra tolerantiškas žmogus ir kodėl svarbu būti tolerantišku. Grupėse vaikai su mokytojomis ieškojo žodelių, kurie padėtų suprasti šio žodžio reikšmę. Vaikai kasdieninių situacijų pavyzdžiais mokėsi pripažinti ir gerbti skirtumus, suvokti, kokias pasekmes gali sukelti priešiškumas kitam, kitokiam. Įvairiomis dailės ir darbelių priemonėmis kūrė šios dienos simbolį- tolerancijos namą. Iniciatyvą koordinatorė logopedė Rita Danilevičienė sukūrė filmuką, kuriame vaikai samprotavo, kas yra draugystė.

PU mokytoja metodininkė Genovaitė Aleknavičienė

Skip to content