Menu Close

„DRUGELIŲ” GRUPĖS TRUMPALAIKIS PROJEKTAS ,,AŠ AUGINU KALBOS MEDĮ‘‘

TIKSLAS: taikyti sutrikimų prevenciją  kalbos ugdyme, plėtoti komunikacijos gebėjimus.

UŽDAVINIAI:

  • taikyti inovatyvius, prevencinius veiklos metodus, siekiant sėkmingo kalbos vystymo (si) ankstyvajame amžiuje;
  • mokyti vaikus taisyklingo kalbos garsų tarimo, lavinant smulkiąją ir bendrąją motoriką;
  • ugdyti taisyklingo kvėpavimo įgūdžius;
  • turtinti žodyną ir skatinti kalbos, raiškos plėtotę;
  • siekti bendravimo ir bendradarbiavimo tarp pedagogų, tėvų, logopedo;
  • ugdyti vaikų gebėjimą išreikšti jausmus, skatinti juos pasitikėti savimi.

PROJEKTOLAIKAS: nuo2021-03-22 iki 2021-04-02.

PROJEKTO DALYVIAI: grupės vaikai, mokytojos, mokytojų padėjėja, tėvai, logopedė

Skip to content