Menu Close

„Kiškučių” grupėje vyko trumpalaikis projektas „Mano šeimos medis”

Bendradarbiaudami su ugdytinių tėvais, nutarėme giliau pasidomėti giminės genealoginio medžio ištakomis, protėvių istorija, šeimos tradicijomis. Šeimos nariai aktyviai įsijungė į projektą, skatinami išsakyti savo požiūrį į šeimą, giminę (Kodėl reikia pažinti savo giminę? Kodėl svarbu žinoti savo kilmę? Kiekvienos giminės medis yra kažkuo įdomus). Projekto dalyviai vieni už kitus įdomiau stengėsi pristatyti savo šeimos medį. Vaikai pasakojo apie savo šeimą – kiek joje yra kartų ir narių, vardino jų vardus ir pavardes, apibūdino jų amžių ir užsiėmimus, kur jie gyvena. Aptarė, kokios yra bendrų šeimos pasibuvimų tradicijos.

Kas yra šeima? Ar visi vienodai suprantame šį žodį? Mes į šį klausimą pabandėme atsakyti projekto metu. Urtei B. – šeima yra brangiausias turtas, brangesnis už visus pasaulio turtus. Jos neiškeistų į nieką. Justui – tėtis visada būna šalia ir padeda, mama apkabina ir paguodžia, kai būna liūdna. O su sese smagu žaisti.Saulei – šeima, tai kai visi būna kartu.

Projekto metu vaikai noriai klausėsi ir mokėsi tautosakos (patarlių, priežodžių, mįslių, dainų – ratelių) apie šeimą ir jos narius. Vaikai pasakojo apie savo gimines, aptarė su kuriais bendrauja dažniau, su  kuriais rečiau, iš savo patirties pateikė pavyzdžių, kokios šventės ar tradicijos suburia giminę. Stebėjomės su kokiu pasididžiavimu vaikai dėstė mintis apie savo brangiausius žmones. Vaikai suprato, kad giminės medis – tai gyvas organizmas, kuris plečiasi ir lapoja kartu su laiku, su naujai gimstančiais palikuonimis.

 

Auklėtoja metodininkė Sniežana Kaminskienė

002 (1)005 (1)009 (3)012 (1)019 (2)

Skip to content