Menu Close

Kūrybinė vaikų raiška vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis”

Ruduo – puikus metas džiaugtis spalvų grožiu, gėrėtis vasaros pribrandintomis gėrybėmis, stebėti orų pakitimus, gyvūnų elgseną, žmonių darbus, ruošimąsi žiemai.

Dvi savaites trukusioje kūrybinėje savaitėlėje darželio vaikučiai, kaip mažieji vabaliukai, triūsė rudenėlio virtuvėje. Rinko gamtinę medžiagą, nešė į grupes, apžiūrinėjo, aiškinosi, kaip atrodo, kur randama, tyrinėjo įvairovę, rūšiavo, diskutavo, kur galima panaudoti, kūrė įvairias kompozicijas. Vaikų idėjos, padedant suaugusiems, perteiktos aplikacijose, piešiniuose, monotipijose, lipdiniuose papuošė darželio salę, grupių aplinką. Visos darželio bendruomenės sukurti paveikslai iš gamtinės medžiagos „Rudenėlio spalvos" dalyvavo miesto šventėje „Sūduvos kraitė". Meninėje veikloje vaikai išbandė piešimą augaliniais dažais: burokais, morkomis, augalų lapais. Pedagogių paskatinti tyrinėti įvairias medžiagas, vaikai tapė ant akmenėlių, kūrė paveikslus iš lapų. Vaikai džiaugėsi, dainavo, šoko, žaidė ratelius su į šventinį rytmetį atvykusiu Rudenėliu, nešinu pintine dovanų.

 Plėtojant komunikavo gebėjimus, vaikai mokinosi eilėraščius, sekė ir patys kūrė pasakas apie būtas ir nebūtas daržo, sodo istorijas, vaidino naudodami pačių gamintas lėles. Gerą nuotaiką sukėlė apibūdinamieji pasakojimai, mįslių kūrimas apie daržoves jas stebint ir apčiuopiant. Vaikai dalijosi patirtimi iš aplinkos, gamtos pasikeitimų, pastebėtų lauke, laikydamiesi susikurto plano, naudojant kuo daugiau gražių žodžių rudenėliui apibūdinti. Ugdant skaitymo – rašymo pradmenis, daržovėms, vaisiams užrašėme pavadinimus, stengėmės išgirsti garsus žodyje, raides dėliojome iš pupų, pagaliukų, raitėme iš siūlų.

  Vaikai stebėjo reiškinius, įvardindami darganotą, šaltą, vėjuotą orą. Pastebėjo, kaip prie oro žmonės pritaiko aprangą, kokius darbus dirba darže, kieme, kaip ruošia pačių užauginto maisto atsargas. Mokinosi mėnesių pavadinimų bei jiems būdingiausių požymių, domėjosi kas yra rudens lygiadienis. Smagiausia vaikams rudens gėrybes sverti, lyginti, skaičiuoti, ragauti, užuosti, rūšiuoti, matuoti, naudojant skaitmenis ir matematinius ženklus.

Gerinti sveikatą, jaustis saugiai naujoje aplinkoje, būti draugiškais vaikus nuteikė organizuota ekskursija į parką. Visi kartu rašėme medžių pavadinimus, matavome kamienus, rinkome parko medžių vaisius, šokinėjome nuo kelmų, šokome ratelius apie kelmą, medžius, surinkome besimėtančias šiukšles ir, grįždami į darželį, skaitinėjome gatvių pavadinimus bei namų numerius.

 Kūrybinės savaitėlės renginiai stiprino vaikų pasitikėjimą savimi, suteikė galimybę džiaugtis patiems ir džiuginti kitus, mokė bendravimo kultūros ir nepastebimai lavino visas vaikų kompetencijas.

 

 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Genovaitė Aleknavičienė

DARŽOVĖS TINKA VISURKIEK DAUG GRAŽIŲ PAVEIKSLŲ MES SUKŪRĖMKURTI SMAGUMATUOJAME MEDŽIUSRUDENS DŽIAUGSMŲ SAVIATĖLĖS UŽBAIGIMAS

Skip to content