„Žiogelių“ grupės trumpalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas „SAUGOK SVEIKATĄ, GERK KVAPNIĄ ARBATĄ“

2020 m. lapkričio 23 – 27 d.

Tikslas: Supažindinti vaikus suvaistiniais augalais, jų savybes ir nauda žmogaus organizmui.

Uždaviniai:

 1. Suteikti žinių apie vaistinius augalus: dilgėles, mėtas, čiobrelius, ramunėles, medetkas, kmynus, liepų žiedus, jų gydomąsas savybes.
 2. Mokyti skirti arbatas pagal skonį, kvapą.
 3. Aiškinti,kaiptinkamai paskaninti arbatą.
 4. Stiprinti vaikų socialinę kompetenciją, mokyti kultūringo elgesio prie stalo.
 5. Emocijas ir savo įspūdžius išreikšti per žaidimą.

„Smalsučių” grupės tarptautinis eTwinning projektas

Tikslas: Padėti vaikams geriau pažinti skaičius.

Uždaviniai:

 1. Mokyti skaičiuoti kiekiniu būdu. Skaičių sieti su daiktų kiekiu.
 2. Pažinti skaičius per žaidimus, eilėraščius, mįsles.
 3. Rengti “Skaičių dieneles”.

 

Trumpalaikis „Ežiukų“ grupės projektas „Lašiuko kelionė“

2020 m. lapkričio 16-27 d.

Tikslai: kaupti žinias apie vandens savybes ir jo naudą.

Uždaviniai:

 • Ugdyti domėjimąsi vandeniu.
 • Tyrinėti vandens savybes įvairiais pojūčiais, atliekant bandymus.
 • Ieškoti naujos informacijos enciklopedijose.
 • Plėsti, turtinti vaikų žodyną.
 • Ugdyti atsargų elgesį prie vandens telkinių.
 • Klausytis pasakų, mįslių, patarlių, padavimų apie vandenį.
 • Įtraukti tėvelius į projekto vykdymą.

Mokytoja Lina Juknelienė

TRUMPALAIKIS „EŽIUKŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS„AŠ IR MANO AUGINTINIS“

2020 m. lapkričio 16-20 d.

PROJEKTO TIKSLAS:

Ugdyti domėjimąsi gyvąja gamta, diegti pagarbą ir atsakomybę.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

 • Tobulinti komunikavimo įgūdžius.
 • Aptarti augintinių gyvenimo sąlygas, mitybą, priežiūrą.
 • Aktyvinti ugdytinių, ugdomų nuotoliniu būdu, dalyvavimą grupės veikloje.
 • Puoselėti teigiamas emocijas viskam, kas gyva.

Mokytoja Jūratė Taraskevičienė

TRUMPALAIKIS PROJEKTAS „KIŠKUČIŲ“ GRUPĖJE „DUONUTĖS KELIAS IKI MŪSŲ STALO“

PROJEKTO IDĖJA:

Nuolat liesdami kvepiančios duonos riekes priprantame prie jos, kaip prie oro ir seniai neberenkame trupinių nuo stalo į saują. Vis rečiau prisimename duonos kepimo papročius, mįsles, patarles ir priežodžius, dainas, muzikinius ratelius-žaidimus apie duoną. Dažnai pamirštame duonos kainą. Yra vaikų, nežinančių, kaip duonelė auga, iš ko ir kaip kepama duona. Vaikai turi augti neabejingi tautinėms vertybėms, nes tauta be praeities – tarsi medis be šaknų, tvirtybės. Šis projektas sudaro palankias sąlygas kiekvienam vaikui sužinoti duonos kelią- nuo grūdelio iki duonos kepalo ant mūsų stalo, dalyvauti duonos kepimo procese, išmokti liaudies dainų, žaidimų, patarlių, mįslių apie duoną, bei jos auginimą, patirti sėkmę. Taip pat padeda pasireikšti iniciatyvumui, kūrybiškumui, pasijusti reikšminga tautos dalimi.

 

TIKSLAS:

Supažindinti vaikus su duonos keliu nuo lauko iki stalo. Siekti, kad vaikai gerbtų mus sotinančią, auginančią, teikiančią mums jėgų duoną.

 

UŽDAVINIAI:

 • Ugdyti dėkingumą žmogui, savo rankomis išauginusiam duoną.
 • Pasekti duonos gimimo kelią nuo dirvos paruošimo iki jos iškepimo.
 • Susipažinti su grūdinėmis kultūromis (kviečiais, rugiais, miežiais, avižomis).
 • Padėti vaikams pajusti bendravimo malonumą, turtinti žodyną, plėtoti šnekamąją kalbą, mokyti pasakoti sakiniais.
 • Mokyti dainų, žaidimų, mįslių, patarlių, skaičiuočių apie duoną.
 • Ugdyti pagarbą duonai.

Mokytojos Sniežana ir Zita

 

ILGALAIKIS „MEŠKUČIŲ” GRUPĖS PROJEKTAS ,,SPALVŲ MARGUMAS“

2020 m. spalio 1 d.- 2021 m. gegužės 31 d.

Tikslas:

Dailės pagalba žadinti vaiko jausmų pasaulį, didinti jo jautrumą gėriui, grožiui, tiesai pertautosaką, liaudės muziką, šokį, žaidimą.

Uždaviniai:

 • sudaryti palankias sąlygas išreikšti save, kalbėti, pasakoti, aptarti;
 • žadinti vaizduotę, aktyvinti kalbinius įgūdžius;
 • skatinti kurti regint dailės kūrinius;
 • papildyti dailės kampelį meninės raiškos priemonėmis.

SOCIALINIO EMOCINIO UGDYMO PROJEKTAS „PAŽINK SAVE“

Projektas vykdomas „Pelėdžiukų“ grupėje

2020 m. spalio mėn.–2021m. gegužės mėn.

Tikslas:

 • Ugdyti  socialinius, bendravimo, savęs pažinimo ir emocijų valdymo įgūdžius, stiprinant ugdytinių psichinę sveikatą.

Uždaviniai:

 • Skatinti ugdytinius savo emocijas išreikšti per menines, kūrybines veiklas;
 • Ugdyti bendrąsias vertybes: pagarbą sau ir kitiems, geranoriškumą, atsakingumą, drąsą, sveiką gyvenseną, pagalbą, sąžiningumą, savidrausmę;
 • Skatinti pedagogus bendradarbiauti, keistis, dalintis gerąja darbo patirtimi.

 

Projekto organizacinė darbo grupė:

 1. Jūratė Taraskevičienė, mokytoja
 2. Nemira Jančiulienė, mokytoja
 3. Raimonda Bliūdžiuvienė, psichologė

Ilgalaikis projektas „Užauginsiu pats duonelę“

Projekto trukmė: 2020-09-01 – 2021-10-31

Tikslas: puoselėti lietuvių liaudies tradicijas ir papročius, keliaujant duonos keliu.

Uždaviniai:

 • suteikti pažinimo džiaugsmą, auginant rugius arba kviečius;
 • skatinti vaikų smalsumą, pastabumą ir mąstymą;
 • ugdyti gerumą, švelnumą, atjautą, atsakomybės jausmą už visa, kas gyva;
 • ugdyti vaikų kūrybiškumą, saviraišką, gaminant darbelius;
 • pajusti pagarbą žmogaus rankų ir proto darbui.

Dalyviai: Smalsučių ir Bitučių grupių vaikai ir mokytojos

Papuošiu tautiniu rūbu, karolius užkabinsiu

Lėlė – ypatingas žaislas. Tai, ko gero, pirmasis žinomas žaislas. Ir nesvarbu, kokiu laikmečiu gyvename, lėlę rasime kiekvienoje šeimoje. Bet ar rasime tautiniais rūbais pasidabinusią?

Įvairių regionų nacionalinis kostiumas – tai žvilgsnis į šalies istoriją, į senelių, prosenelių palikimą. Todėl buvo kviečiami vaikai, tėvai, seneliai, pedagogai iš visų Lietuvos kampelių kurti lėles taip suteikdami mažiesiems džiaugsmą būti kartu, dalintis prisiminimais, ieškoti ir atrasti…

Mokytoja Oksana Pavilonienė

Mūsų darželio ugdytiniai iš Boružėlių grupės Laura Jaskelevičiūtė su mamyte Ramune ir iš Ežiukų grupės Danius Bulevičius su mamyte Neringa Marijampolės vaikų lopšelio – darželio  ,,Ąžuoliukas“ organizuojamoje vaikų piešinių parodoje ,,Mano piešinys- tvariam maišeliui“, skirtoje pasaulinei Žemės dienai, laimėjo 2 ir 3 vietas. Vaikų piešiniuose atsispindi ekologija, meilė gamtai. Pagal nugalėtojų piešinius pagaminti tvarūs krepšeliai. Piešinių paroda vyksta  Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje.

Vyresnioji mokytoja Lina Juknelienė