LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020-05-13 SPRENDIMAS NR. V-1143 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 11 D. SPRENDIMO NR. V-1116 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ” PAKEITIMO”

parsisiųsti Adobe .PDF formate

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020-05-11 SPRENDIMAS NR. V-1116 “DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ”

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KARANTINO LAIKOTARPIU

parsisiųsti MS Word formatu

Kiekvieną savaitę vaikai, tėvelių padedami, patiria vis naujus iššūkius, naujus įspūdžius. Taip pažindami pasaulį, atrasdami naujas veiklas, bendrauja su arčiausiai jų esančiais šeimos nariais-mokytojais. Praėjusios  šventinės savaitės „Boružėlių” grupės vaikams buvo ypatingai smagios: šventės laukimas puošiant namus, dažant margučius, viltis sutikti Velykų bobutę. O po tokio pasiruošimo šventę norėjosi tęsti kiek įmanoma ilgiau. Vaikai  namuose fotografavosi su gyvūnėliais 3D, piešė iliustracijas istorijai „Kaip kiškiai dažė margučius”, siūlais vyniojo margučius, viščiukus. Rūšiavo atliekas ir kūrė žaislus. Augino gyvalazdes ir rūpinosi savo augalėliais.

Kiekvieną savaitę telefonu ar el. pašto pagalba bendraujame su tėveliais, kalbame apie planuojamas arba jau vykusias veiklas, vaikų užimtumą, aktyvumą atliekant siūlomas užduotis, ar jų pakanka, ar ne per daug. Aptariame, kaip sekasi vaikams, kuriems reikia individualios papildomos pagalbos. Sulaukus grįžtamojo ryšio iš tėvelių apie vaikų savaitėlę, atliktus darbelius, matant nuotraukas, filmuotą medžiagą ar skaitant vaikų ranka rašytus laiškus kiekvienam mokytojui tokios akimirkos prilygsta šventei. Kalbant su vaikais telefonu apie žaidimus, darbelius, namų ruošą, šventes pasigirsta nuoširdus darželio, draugų ilgesys, noras kuo greičiau sugrįžti į darželį.

Ir mes, pedagogės, esame pasiilgę savo vaikų, jų klegesio, nesibaigiančių klausimų, pasakojimų, šėlionių. Linkime visiems likti sveikais ir kuo greičiau patirti susitikimo džiaugsmą.

PU mokytoja Genovaitė Aleknavičienė

Nuotolinis ugdymas paskatino pedagoges ieškoti naujų metodų veiklos refleksijai, apibendrinimui. Mokytojos Vaida ir Rūta džiaugiasi savo „Bitučių” grupės ugdytinių pateiktais dviejų savaičių veiklos rezultatais. Tėvelių atsiųstas nuotraukas, kuriose jie įamžino savo vaikučių veiklos, poilsio, džiaugsmo akimirkas, sukėlė į skaidres ir pateikė filmuko pavidalu. Mokytojos kvietė mažuosius kartu su tėveliais pažiūrėti ne tik savo, bet ir kitų grupės draugų veiklos namuose akimirkas.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020-04-23 SPRENDIMAS NR. V-977 DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMUI ĮSTAIGOSE

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MIELI TĖVELIAI

Pranešame, jog karantino metu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) procesas nuo 2020 m. kovo 30 d. vykdomas nuotoliniu būdu.

​Darželio pedagogai bei kiti specialistai rengia planus, ieško įdomių kūrybinių idėjų vaikų veiklai, kuria edukacinius filmukus ir siunčia Jums visą medžiagą el. paštu, kelia į jūsų sukurtas uždaras Facebook ir kitas grupes.

Tikimės, kad Jūs mielai bendradarbiausite, pasidalinsite veiklų nuotraukomis, parašysite kaip pavyko įgyvendinti pasiūlytas ar savo sugalvotas idėjas. Labai svarbu yra grįžtamasis ryšys vertinant vaikų ugdymosi pasiekimus.

Kviečiame naudotis „Lavina LT“ sukurtomis nemokamomis užduotimis, kurios skelbiamos lavina.ltFacebook puslapyje: https://www.facebook.com/LavinaLT/  bei http://www.lavina.lt/;

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu. Patarimai mokytojams ir tėvams;

LRT Vaikams (užduotys, žaidimai ir kita) https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams;

 

Nuotoliniam ugdymui naudojame šias priemones:

Internetinė svetainė https://www.marijampolessaltinelis.lt

Facebook puslapis: https://www.facebook.com/marijampolessaltinelis/

Uždaros „Facebook” grupės

El. paštas: saltinelis12a@gmail.com

GoogleClassroom

Microsoft Teams

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠALTINĖLIS” NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

parsisiųsti Adobe .PDF formate

 

MIELI VAIKAI IR TĖVELIAI!

Lopšelis-darželis „Šaltinėlis” karantino metu užrakintas.

darbo laikas sutrumpintas, 9,00 val. – 15.00 val.

Esant reikalui skambinti

tel.: (8 343) 53 955, (8 343) 56 956

 

Nuo kovo 30 d. tęsime ugdymą, bet kitaip, virtualioje erdvėje. Mokytojos ir kiti specialistai Jums skirs užduotis, bendraus su Jumis, tik ne darželyje, o kompiuterio, interneto pagalba.

       Dauguma jau esate išbandę tokią veiklą, kai kuriems – bus naujiena. Aktyviai dalyvaukite veikloje, pasinaudokite mokytojų patarimais, aptarkite.

Tai nauja patirtis tiek Jums, tiek mums.

Išlikime tolerantiška, supratinga vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ bendruomene!