TRUMPALAIKIS „EŽIUKŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS„AŠ IR MANO AUGINTINIS“

2020 m. lapkričio 16-20 d.

PROJEKTO TIKSLAS:

Ugdyti domėjimąsi gyvąja gamta, diegti pagarbą ir atsakomybę.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

 • Tobulinti komunikavimo įgūdžius.
 • Aptarti augintinių gyvenimo sąlygas, mitybą, priežiūrą.
 • Aktyvinti ugdytinių, ugdomų nuotoliniu būdu, dalyvavimą grupės veikloje.
 • Puoselėti teigiamas emocijas viskam, kas gyva.

Mokytoja Jūratė Taraskevičienė

TRUMPALAIKIS PROJEKTAS „KIŠKUČIŲ“ GRUPĖJE „DUONUTĖS KELIAS IKI MŪSŲ STALO“

PROJEKTO IDĖJA:

Nuolat liesdami kvepiančios duonos riekes priprantame prie jos, kaip prie oro ir seniai neberenkame trupinių nuo stalo į saują. Vis rečiau prisimename duonos kepimo papročius, mįsles, patarles ir priežodžius, dainas, muzikinius ratelius-žaidimus apie duoną. Dažnai pamirštame duonos kainą. Yra vaikų, nežinančių, kaip duonelė auga, iš ko ir kaip kepama duona. Vaikai turi augti neabejingi tautinėms vertybėms, nes tauta be praeities – tarsi medis be šaknų, tvirtybės. Šis projektas sudaro palankias sąlygas kiekvienam vaikui sužinoti duonos kelią- nuo grūdelio iki duonos kepalo ant mūsų stalo, dalyvauti duonos kepimo procese, išmokti liaudies dainų, žaidimų, patarlių, mįslių apie duoną, bei jos auginimą, patirti sėkmę. Taip pat padeda pasireikšti iniciatyvumui, kūrybiškumui, pasijusti reikšminga tautos dalimi.

 

TIKSLAS:

Supažindinti vaikus su duonos keliu nuo lauko iki stalo. Siekti, kad vaikai gerbtų mus sotinančią, auginančią, teikiančią mums jėgų duoną.

 

UŽDAVINIAI:

 • Ugdyti dėkingumą žmogui, savo rankomis išauginusiam duoną.
 • Pasekti duonos gimimo kelią nuo dirvos paruošimo iki jos iškepimo.
 • Susipažinti su grūdinėmis kultūromis (kviečiais, rugiais, miežiais, avižomis).
 • Padėti vaikams pajusti bendravimo malonumą, turtinti žodyną, plėtoti šnekamąją kalbą, mokyti pasakoti sakiniais.
 • Mokyti dainų, žaidimų, mįslių, patarlių, skaičiuočių apie duoną.
 • Ugdyti pagarbą duonai.

Mokytojos Sniežana ir Zita

 

ILGALAIKIS „MEŠKUČIŲ” GRUPĖS PROJEKTAS ,,SPALVŲ MARGUMAS“

2020 m. spalio 1 d.- 2021 m. gegužės 31 d.

Tikslas:

Dailės pagalba žadinti vaiko jausmų pasaulį, didinti jo jautrumą gėriui, grožiui, tiesai pertautosaką, liaudės muziką, šokį, žaidimą.

Uždaviniai:

 • sudaryti palankias sąlygas išreikšti save, kalbėti, pasakoti, aptarti;
 • žadinti vaizduotę, aktyvinti kalbinius įgūdžius;
 • skatinti kurti regint dailės kūrinius;
 • papildyti dailės kampelį meninės raiškos priemonėmis.

SOCIALINIO EMOCINIO UGDYMO PROJEKTAS „PAŽINK SAVE“

Projektas vykdomas „Pelėdžiukų“ grupėje

2020 m. spalio mėn.–2021m. gegužės mėn.

Tikslas:

 • Ugdyti  socialinius, bendravimo, savęs pažinimo ir emocijų valdymo įgūdžius, stiprinant ugdytinių psichinę sveikatą.

Uždaviniai:

 • Skatinti ugdytinius savo emocijas išreikšti per menines, kūrybines veiklas;
 • Ugdyti bendrąsias vertybes: pagarbą sau ir kitiems, geranoriškumą, atsakingumą, drąsą, sveiką gyvenseną, pagalbą, sąžiningumą, savidrausmę;
 • Skatinti pedagogus bendradarbiauti, keistis, dalintis gerąja darbo patirtimi.

 

Projekto organizacinė darbo grupė:

 1. Jūratė Taraskevičienė, mokytoja
 2. Nemira Jančiulienė, mokytoja
 3. Raimonda Bliūdžiuvienė, psichologė

Ilgalaikis projektas „Užauginsiu pats duonelę“

Projekto trukmė: 2020-09-01 – 2021-10-31

Tikslas: puoselėti lietuvių liaudies tradicijas ir papročius, keliaujant duonos keliu.

Uždaviniai:

 • suteikti pažinimo džiaugsmą, auginant rugius arba kviečius;
 • skatinti vaikų smalsumą, pastabumą ir mąstymą;
 • ugdyti gerumą, švelnumą, atjautą, atsakomybės jausmą už visa, kas gyva;
 • ugdyti vaikų kūrybiškumą, saviraišką, gaminant darbelius;
 • pajusti pagarbą žmogaus rankų ir proto darbui.

Dalyviai: Smalsučių ir Bitučių grupių vaikai ir mokytojos

Papuošiu tautiniu rūbu, karolius užkabinsiu

Lėlė – ypatingas žaislas. Tai, ko gero, pirmasis žinomas žaislas. Ir nesvarbu, kokiu laikmečiu gyvename, lėlę rasime kiekvienoje šeimoje. Bet ar rasime tautiniais rūbais pasidabinusią?

Įvairių regionų nacionalinis kostiumas – tai žvilgsnis į šalies istoriją, į senelių, prosenelių palikimą. Todėl buvo kviečiami vaikai, tėvai, seneliai, pedagogai iš visų Lietuvos kampelių kurti lėles taip suteikdami mažiesiems džiaugsmą būti kartu, dalintis prisiminimais, ieškoti ir atrasti…

Mokytoja Oksana Pavilonienė

Mūsų darželio ugdytiniai iš Boružėlių grupės Laura Jaskelevičiūtė su mamyte Ramune ir iš Ežiukų grupės Danius Bulevičius su mamyte Neringa Marijampolės vaikų lopšelio – darželio  ,,Ąžuoliukas“ organizuojamoje vaikų piešinių parodoje ,,Mano piešinys- tvariam maišeliui“, skirtoje pasaulinei Žemės dienai, laimėjo 2 ir 3 vietas. Vaikų piešiniuose atsispindi ekologija, meilė gamtai. Pagal nugalėtojų piešinius pagaminti tvarūs krepšeliai. Piešinių paroda vyksta  Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje.

Vyresnioji mokytoja Lina Juknelienė

GERBIAMIEJI

Nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems 1,2 proc. GPM vaikų lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“ 2020 metais.

Vaikų tėvelių, senelių, įstaigos darbuotojų ir jų artimųjų dėka mūsų vidinės ir lauko edukacinės aplinkos gražėja ir turtėja.

Informuojame, kad 2020 metų pradžioje paramos lėšų likutis buvo 3304,13 Eur.

Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams Valstybinė mokesčių inspekcija per 2020 metus pervedė darželiui 1569,92 Eur Jūsų deklaruotą dalį pajamų mokesčio.

Iš gautos paramos įsigyta 12 indaplovių BEKO į grupes – 1920,00 Eur.

Viena žaidimų aikštelė išklota gumos granulių trinkelėmis – 900,00 Eur.

Darželio pastato draudimas – 300,70 Eur.

2020 metų pabaigoje paramos lėšų likutis – 1753,35 Eur.

Šiemet planuojame atnaujinti lauko vaikų žaidimų aikšteles, įsigyjant naujų žaidimų įrenginių. Todėl kviečiame ir 2021 metais nelikti abejingais ir skirti 1,2 proc. GPM mūsų įstaigai, kad galėtume ir toliau kurti saugią, estetišką, funkcionalią, modernią ir patrauklią edukacinę aplinką.

DĖKOJAME JUMS!

Administracija

 

Kaip skirti 1,2 proc. vaikų lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“

 

Elektroniniu būdu:

Įeikite į nuorodą http://deklaravimas.vmi.lt ir čia pasirinkite skiltį „Per išorines sistemas“.

Pasirinkite banką, kuriame naudojatės elektronine bankininkyste ir prie jos prisijunkite.

Tuomet savo elektroninės bankininkystės sistemoje ieškokite skilties „Kitos paslaugos“ arba E.paslaugos“, kur rasite „VMI e.deklaravimas“ arba „VMI Deklaracijos“. Spauskite ant šios nuorodos. Toliau Prisijungti prie „EDS“.

Paspaudus Jums turėtų atsidaryti sutartis, kad Jūs sutinkate, jog pateikti duomenys bus naudojami VMI. Spauskite „Sutinku“.

Dešinėje pusėje spaudžiame „Paramos skyrimas“. Čia rasite jau suformuotą FR0512 v.4 dokumentą, kurį užpildyti galite čia pat internetu.

 

Užpildykite langelius taip:

1 laukelyje – nurodomas Jūsų asmens kodas;

2 laukelyje – Jūsų telefonas;

3V laukelyje – Jūsų vardas;

3P laukelyje – Jūsų pavardė;

4 laukelyje – Jūsų gyvenamoji vieta (miestas, gatvė, namo, buto numeris);

5 laukelyje – ataskaitinis mokestinis laikotarpis – 2020;

6S – dedame varnelę;

E1 – pasirenkame „2 – Paramos gavėjas“;

E2 – įrašome lopšelio-darželio kodą – 190450222;

E3 – nieko įrašome ŠALTINĖLIS;

E4 – įrašome paramos procentą, kurį skiriame lopšeliui-darželiui (1,2);

E5 – yra galimybė pasirinkti laikotarpį (pvz.: jei pasirenkate 2023 m. tai Jums nereikės pildyti kas metai šios deklaracijos, automatiškai iki 2023 m. lopšeliui-darželiui Jūs skirsite savo 1,2 procento paramą).

Užpildžius prašymą, galite paspausti raudoną šauktuką programos įrankių juostoje viršuje, kad pasirinktumėte ar visi laukeliai tinkamai užpildyti.

Paspauskite dešinėje „Pateikti“.

Senų daiktų istorijos

Lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ mokytojos Jūratė Taraskevičienė ir Aušra Kurmilevičienė sumąstėme prašnekinti senus daiktus ir inicijavo interaktyvią foto/video parodą „Senų daiktų istorijos“, kurioje dalyvauti kvietė savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų, tėvų pedagogų bendruomenes. Parodos tikslas-  skatinti pagarbą liaudies kultūriniam paveldui, atskleisti senų daiktų grožį ir reikšmę, stiprinti ugdymo įstaigos bendruomenės tarpusavio ryšius.

 

Vaikai kartu su tėvais, pedagogėmis atrado vienišus senovinius daiktus. Ugdytiniai sužinojo apie jų paskirtį, apie tai, kaip tos senovinės relikvijos  buvo perduodamas iš kartos į kartą ir uoliai tarnavo šeimininkams, kol atsirado „išmanesnių“ už jį išradimų.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Stadalienė