Menu Close

Informacinės rinkmenos

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” PAGALBOS MOKINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO, JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA, TVARKA

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKA

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BŪTINŲ DARBO ORGANIZAVIMO SĄLYGŲ TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR.1-410 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PAPILDYMO (2016 m. kovo 29 d. Nr. 1-131 Marijampolė)

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PAPILDYMO (2016 m. kovo 29 d. Nr. 1-130 Marijampolė)

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS 4, 6 IR 8 PUNKTŲ PAKEITIMO PERSKAIČIUOJANT MOKESTĮ Į EURUS (2014 m. lapkričio 24 d. Nr. 1-387 Marijampolė)

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS 1, 7 IR 12.4.3. PUNKTŲ PAKEITIMO (2014 m. spalio 27 d. Nr. 1-341 Marijampolė)

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO (2013 m. lapkričio 25 d. Nr. 1-410, Marijampolė)

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2012 m. sausio 30 d. Nr. 1-379, Marijampolė)

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO KAINOS NUSTATYMO (2009 m. birželio 29 d. Nr. 1-877, Marijampolė)

parsisiųsti Adobe .PDF formate

Skip to content