Informacinės rinkmenos

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR.1-410 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠALTINĖLIS” VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠALTINĖLIS” ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠALTINĖLIS” BEVIELIO INTERNETO PRIEIGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠALTINĖLIS” INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠALTINĖLIS” TINKLALAPIO WWW.MARIJAMPOLESSALTINELIS.LT PRIVATUMO POLITIKA

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PAPILDYMO (2016 m. kovo 29 d. Nr. 1-131 Marijampolė)

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PAPILDYMO (2016 m. kovo 29 d. Nr. 1-130 Marijampolė)

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS 4, 6 IR 8 PUNKTŲ PAKEITIMO PERSKAIČIUOJANT MOKESTĮ Į EURUS (2014 m. lapkričio 24 d. Nr. 1-387 Marijampolė)

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS 1, 7 IR 12.4.3. PUNKTŲ PAKEITIMO (2014 m. spalio 27 d. Nr. 1-341 Marijampolė)

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO (2013 m. lapkričio 25 d. Nr. 1-410, Marijampolė)

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2012 m. sausio 30 d. Nr. 1-379, Marijampolė)

parsisiųsti Adobe .PDF formate

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO KAINOS NUSTATYMO (2009 m. birželio 29 d. Nr. 1-877, Marijampolė)

parsisiųsti Adobe .PDF formate