Menu Close

Sveikatos ugdymas

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” DIREKTORIAUS 2023-01-20 ĮSAKYMAS NR. V-8 „DĖL MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINTĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO”

parsisiųsti MS Word formatu

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” DIREKTORIAUS 2023-01-20 ĮSAKYMAS NR. V-9 „DĖL SAVIKONTROLĖS TYRIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO”

parsisiųsti MS Word formatu

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” DIREKTORIAUS 2023-01-20 ĮSAKYMAS NR. V-10 „DĖL PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO”

parsisiųsti MS Word formatu

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” DIREKTORIAUS 2023-01-20 ĮSAKYMAS NR. V-11 „DĖL DARBUTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR MOKINIO TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO”

parsisiųsti MS Word formatu

Skip to content