Menu Close

Pedagogų bendradarbiavimas – pasidalinimas patirtimi

Pedagogų bendradarbiavimas padeda užtikrinti efektyvesnį kokybės valdymo procesą ugdymo įstaigoje. Kovo 18-25 dienomis mokytojos su kolegėmis bei Marijampolės kolegijos studentėmis dalinosi patirtimi, pakvietė stebėti atviras veiklas.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Zita Laskevičienė ir Sniežana Kaminskienė dirba „Kiškučių” grupėje. Pedagogės ne pirmi metai ugdymo procese naudojasi socialinių-emocinių ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžių lavinimui pritaikyta programa „Kimočiai“. Mokytoja Zita su Meile Balande ir Debesėliu mokė vaikus draugiškumo, ugdė gebėjimą atpažinti liūdno žmogaus veidą, akis, rankas, kojas, kūrė pikto ir malonaus personažo istorijas, skatino išklausyti draugą ir laisvai reikšti mintis.

Mokytoja metodininkė Aušra Kurmilevičienė dirba „Aitvariukų” grupėje. Pedagogė motyvuoja ugdytinius domėtis knyga, pasakomis,  tautosaka, skatina vaikus taisyklingai kalbėti,  per liaudies kūrybos lobynus pajusti kalbos grožį. Mokytoja ugdomąjį procesą praturtina pačios pasigamintomis vaizdinėmis priemonėmis, pati daug dainuoja, naudoja smulkiąją tautosaką, šia patirtimi siekia „užkrėsti“ ir savo grupės vaikus.

Vyresnioji mokytoja Vilma Mikalauskienė kovo 25 d., gandro šventės dieną, ugdytinius kvietė susipažinti su nacionaliniu Lietuvos paukščiu gandru. Visą mėnesį „Meškučių” grupėje vykdomas projektas „Paukščių giesmininkų ratas“, todėl vaikai jau gali atpažinti kelis parskridusius paukščius. Apie gandrą jie sužinojo daugiau žiūrėdami ir aptardami filmuką iš Gustavo enciklopedijos.  Vaikai mokėsi pamėgdžioti šį paukštį, dainuoti, šokti, gaminti darbelius.

Mūsų įstaigai svarbus ne tik bendruomenės narių bendradarbiavimas, bet ir nuolatiniai ryšiai Marijampolės kolegija, ruošiančia ikimokyklinio ugdymo specialistus. Mokytojos metodininkės Rūtos Brusokienės ir jos ugdytinių veiklą stebėjo šios įstaigos studentės. Būsimąsias ikimokyklinio ugdymo specialistes domino ugdymo veikla mišrioje „Bitučių” grupėje, kur dirbama pagal MONTESSORI pedagogiką.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Stadalienė

Skip to content