Pedagogai

Eil. Nr.

Pedagogo vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacijos kategorija

Pareigos

1.

Rima Augustinavičienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

2.

Loreta Macionienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

3.

Aušra Kurmilevičienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Mokytoja

4.

Dalia Bieliauskienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

5.

Vilma Mikalauskienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

6.

Genovaitė Aleknavičienė Aukštesnysis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

7.

Lina Juknelienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

8.

Oksana Pavilonienė Aukštasis Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

9.

Nemira Jančiulienė Aukštasis Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

10.

Birutė Kantautienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Mokytoja

11.

Zita Laskevičienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Mokytoja

12.

Jolanta Žvinakevičienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

13.

Vilija Ulevičienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

14.

Vilija Rutkauskienė Aukštasis Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

15.

Lionė Dambauskienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

16.

Rūta Brusokienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Mokytoja

17.

Greta Valentienė Aukštesnysis Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

18.

Sniežana Kaminskienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Mokytoja

19.

Jūratė Taraskevičienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

20.

Rita Danilevičienė Aukštasis Vyresnioji

logopedė

Logopedė

21.

Daiva Milončienė Aukštasis Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja Meninio ugdymo mokytoja

22.

Kristina Glaveckienė Aukštasis Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
23. Ona Misiukevičienė Aukštasis Socialinė pedagogė ekspertė Socialinė pedagogė
24. Raimonda Bliūdžiuvienė Aukštasis

 

Psichologė Psichologė
25. Vaida Vitkauskienė Aukštasis

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja