Komisijos, tarybos

VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

 

Pirmininkė – Sniežana Kaminskienė (pedagogų atstovė);

Sekretorė – Rita Danilevičienė (pedagogų atstovė).

Nariai:

  • Kristina Glaveckienė (pedagogų atstovė);
  • Rasa Bernotienė (darbuotojų atstovė);
  • Dalia Kulikauskienė (darbuotojų atstovė);
  • Simona Zalieckienė (tėvų atstovė);
  • Edita Valinčė (tėvų atstovė).

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vadovaujantis Marijampolės vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V-54  sudaryta vaiko gerovės komisija.

Pirmininkė– Nijolė Stadalienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Pirmininkės pavaduotoja– Rita Danilevičienė, logopedė,

Sekretorė– Genovaitė Aleknavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė.

Nariai:

  • Ona Misiukevičienė, socialinė pedagogė;
  • Laimutė Stasiukaitienė, vaikų slaugytoja;
  • Oksana Pavilonienė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
  • Dalia Bieliauskienė, vyresnioji auklėtoja;
  • Raimonda Bliūdžiuvienė, psichologė.