Menu Close

Komisijos, tarybos

DARBO TARYBA

Marijampolės vaikų lopšelio- darželio darbo taryba – kolegialus darbuotojus atstovaujantis organas, ginantis lopšelio-darželio darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Darbo tarybos sudėtis:

Pirmininkė – Rūta Brusokienė;

Sekretorė – Žydrūnė Daukšienė;

Narė – Vilija Ulevičienė.

 

VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

 

Pirmininkė – Jūratė Taraskevičienė (pedagogų atstovė);

Sekretorė – Aušra Uleckienė (pedagogų atstovė).

Nariai:

  • Margarita Stralkuvienė (pedagogų atstovė);
  • Eglė Kričenienė (darbuotojų atstovė);
  • Irena Stankevičienė (darbuotojų atstovė);
  • Inga Kuprelevičė (tėvų atstovė).

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vadovaujantis Marijampolės vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2023-09-12 įsakymu Nr. V-86 sudaryta vaiko gerovės komisija.

Pirmininkė– Rūta Brusokienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Pirmininkės pavaduotoja– Rita Danilevičienė, vyresnioji logopedė;

Sekretorė– Vaida Vitkauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

Nariai:

  • Virginija Tijūnaitienė, direktorė;
  • Dovilė Dumbliauskienė, mokytojos padėjėja su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais;
  • Ona Misiukevičienė, socialinė pedagogė;
  • Emilija Penčylaitė, psichologo asistentė;
  • Edita Perlibienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

 

 

Skip to content