Teisinė informacija

Informacijos apie ikimokyklinės įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus bei teisės aktus ieškokite:

www.smm.lt arba www.marijampole.lt

„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020-11-06 SPRENDIMO NR. V-2543„DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ” PAKEITIMO”

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020-11-06 SPRENDIMAS NR. V-2543  „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ”

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020-06-16 SPRENDIMAS NR. V-1487 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ”

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-05-15 ĮSAKYMAS NR. V-691 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE”

parsisiųsti MS Word formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020-05-13 SPRENDIMAS NR. V-1143 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020-05-11 SPRENDIMO NR. V-1116 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ” PAKEITIMO”

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020-05-11 SPRENDIMAS NR. V-1116 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ”

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS „DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KARANTINO LAIKOTARPIU”

parsisiųsti MS Word formatu

 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020-04-23 SPRENDIMAS NR. V-977 „DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMUI ĮSTAIGOSE”

parsisiųsti Adobe.PDF formatu