Menu Close

UTA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO PROJEKTAS „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO”

parsisiųsti PDF formatu

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022-05-03 ĮSAKYMAS NR. DV-713 „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO”

parsisiųsti PDF formatu

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” DIREKTORIAUS 2022-05-16 ĮSAKYMAS NR. V-55 „DĖL PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ VEIKSMŲ PLANO PASIRENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO”

parsisiųsti PDF formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022-08-24 ĮSAKYMAS „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO”

parsisiųsti PDF formatu

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” DIREKTORIAUS 2022-10-10 ĮSAKYMAS NR. V-96 „DĖL UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO VEIKSMŲ PLANO TVIRTINIMO”

parsisiųsti PDF formatu

 

 

 

Skip to content