Menu Close

Įtraukusis ugdymas

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” ASMENINĖS VAIKO PAŽANGOS  IR ASMENYBĖS ŪGTIES STEBĖJIMO SISTEMA

parsisiųsti PDF formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021-10-14 ĮSAKYMAS NR. V-1879 „DĖL PASIRENGIMO ĮGYVENDINTI ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 45¹ STRAIPSNIU NUOSTATAS 2021–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO”

parsisiųsti MS Word formatu

parsisiųsti PDF formatu

 

ĮTRAUKTIES VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE 2022-2024 METAIS PLANO PARENGIMO DARBO GRUPĖ

parsisiųsti PDF formatu

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” DIREKTORIAUS 2022-06-30 ĮSAKYMAS NR. V-65 „DĖL PASIRENGIMO ĮTRAUKČIAI VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO 2022-2024 METAIS PLANO PARENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO”

parsisiųsti PDF formatu

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” DIREKTORIAUS 2022-10-28 ĮSAKYMAS V-118 „DĖL PASIRENGIMO ĮTRAUKČIAI VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO 2022-2024 METAIS PLANO TVIRTINIMO”

parsisiųsti PDF formatu

 

Skip to content