Menu Close

Veiklos kokybės įsivertinimas

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS TOBULINIMO PLANAS

parsisiųsti MS Word formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” 2022 M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIŲ MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODIKA

https://www.nsa.smm.lt/projektai/wp-content/uploads/2022/02/IPUMokyklu-veiklos-kokybes-isivertinimo-metodika.pdf

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” DIREKTORIAUS 2022-09-09 ĮSAKYMAS NR. V-79 „DĖL VIDAUS AUDITO DARBO GRUPĖS SUDARYMO”

parsisiųsti PDF formatu

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

 

 

 

 

Skip to content