Bendradarbiavimas

Lopšelis-darželis bendradarbiauja su:

 

 • Marijampolės kolegija;

 • Petro Armino pagrindine mokykla;

 • „Ryto“ pagrindine mokykla;

 • Lietuvos ugdymo inovacijų centru;

 • Lietuvos M. Montessori asociacija;

 • Miesto ir respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis;

 • Petro Kriaučiūno viešaja biblioteka;

 • Marijampolės šachmatų ir šaškių klubu „Sūduva“;

 • Marijampolės meno mokykla;

 • Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru;

 • Rimanto Stankevičisu pagrindine mokykla.