Bendradarbiavimas

Lopšelis-darželis bendradarbiauja su:

 • Marijampolės kolegija;
 • Petro Armino progimnazija;
 • „Ryto“ pagrindine mokykla;
 • Lietuvos ugdymo inovacijų centru;
 • Lietuvos M. Montessori asociacija;
 • Miesto ir respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis;
 • Petro Kriaučiūno viešąja biblioteka;
 • Marijampolės šachmatų ir šaškių klubu „Sūduva“;
 • Marijampolės meno mokykla;
 • Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru;
 • Rimanto Stankevičiaus pagrindine mokykla.