Menu Close

Planavimo dokumentai

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” DIREKTORĖS 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” 2023-2024 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti MS Word formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” 2023-2025 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” DIREKTORĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

NEFORMALUS UGDYMAS

parsisiųsti MS Word formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” 2022-2023 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

DĖL MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS“ VAIKŲ ATNAUJINTO MAITINIMO ORGANIZAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA ,,NORIU BŪTI SVEIKAS IR STIPRUS‘‘ 2021 – 2022 M. M. I PUSMETIS

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” 2022-2024 MOKSLO METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI LAIKINAI EINANČIOS DIREKTORĖS PAREIGAS METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” 2021-2022 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” 2021 MOKSLO METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” 2021-2023 MOKSLO METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” DIREKTORĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RAŠTAS

parsisiųsti MS Word formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” 2020-2021 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti MS Word formatu

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-27 SPRENDIMAS NR. 1-24 „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-03-26 SPRENDIMO NR.1-119 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO”

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” UGDYMO PROCESO ATNAUJINIMO ESANT KARANTINO SĄLYGOMS, TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

parsisiųsti MS Word formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” DIREKTORĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” 2020-2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” 2019-2020 MOKSLO METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” 2019-2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti MS Word formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO PROGRAMA 2019-2020 MOKSLO METŲ

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” 2019-2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” PRIEŠMOKYKLINIO IR IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKA

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” 2018-2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti MS Word formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” 2018-2020 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO PROGRAMA 2017-2018 MOKSLO METŲ

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” 2017-2019 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adbobe .PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” 2016-2018 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adbobe .PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠALTINĖLIS” 2015-2017 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠALTINĖLIS“ PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ 2014–2015 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti MS Word formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠALTINĖLIS“ 2014–2016 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ BENDROJI IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „VAIKYSTĖS TAKELIU“

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content