Menu Close

Veiklos sritys

VIZIJA

Kūrybingai dirbanti, atvira naujai patirčiai, aktyviai bendraujanti ir bendradarbiaujanti įstaiga, žinanti visuomenės poreikius, puoselėjanti visas asmenybės vystymąsi lemiančias vaiko galias.

 

MISIJA

Sudaryti kiekvienam vaikui palankią ugdymo(si) aplinką, plėtojančią jo unikalius gebėjimus ir kompetencijas taip, kad pasiekęs mokyklinę brandą jis galėtų sėkmingai tobulėti toliau.

 

MŪSŲ NUOSTATA

Sveikas, aktyvus vaikas – šeimos ir mūsų džiaugsmas.

 

VEIKLOS STRATEGINIS TIKSLAS (2020-2022 metams)

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) kokybę.

 

VEIKLOS PRIORITETAI

  • Ugdymo procese siekti vaikų kūrybiškumo, tyrinėjimo ir atradimo per STEAM ugdymo idėjas.
  • Skatinti įtraukiojo ugdymo strategijas užtikrinant kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę.
  • Lopšelio-darželio bendruomenę motyvuoti fiziniam aktyvumui ir sveikai gyvensenai.

 

METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

TIKSLAS

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) kokybę.

 

UŽDAVINIAI:

  • Užtikrinti aukštesnę ugdymo kokybę, naudojant inovatyvias ugdymo priemones bei taikant ugdymo turinio naujoves.
  • Formuoti ir įgyvendinti šiuolaikišką ugdymo turinį, pagrįstą tyrinėjimais, atradimais, bendravimu ir bendradarbiavimu.
  • Kurti saugią, sveikatai palankią, vaiko raidą stimuliuojančią aplinką.

Skip to content