Istorija

Įstaiga įkurta 1987 metais. Ji vadinosi 14-asis vaikų lopšelis-darželis. Steigėjo įsakymu, nuo 1998 m. sausio 20 d. įstaiga pavadinta „Šaltinėlio“ vardu.

Vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ įsikūręs pietinėje miesto dalyje, buvusio Lietuvos Respublikos prezidento Kazio Griniaus vardu pavadintoje gatvėje. Netoli darželio teka Šešupė, yra parkas, senosios miesto kapinės, kuriose palaidota daug žymių žmonių, Kraštotyros muziejus, P. Armino progimnazija, Lietuvos kariuomenės Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas.

2018-09-01 duomenimis lopšelį-darželį „Šaltinėlis“ lanko 236 vaikai. Suformuota 12 grupių: 2 lopšelio, 7 darželio, 1 mišri, 2 priešmokyklinio ugdymo.

Įstaigoje dirba 56 darbuotojai; iš jų – 4 administracijos, 24 pedagoginiai ir  27 nepedagoginiai darbuotojai.