Menu Close

Istorija

Įstaiga įkurta 1987 metais. Ji vadinosi 14-asis vaikų lopšelis-darželis. Steigėjo įsakymu, nuo 1998 m. sausio 20 d. įstaiga pavadinta „Šaltinėlio“ vardu.

Vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ įsikūręs pietinėje miesto dalyje, buvusio Lietuvos Respublikos prezidento Kazio Griniaus vardu pavadintoje gatvėje. Netoli darželio teka Šešupė, yra parkas, senosios miesto kapinės, kuriose palaidota daug žymių žmonių, Kraštotyros muziejus, P. Armino progimnazija, Lietuvos kariuomenės Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas.

2021-09-01 duomenimis lopšelį-darželį „Šaltinėlis“ lanko 220 vaikų. Suformuota 12 grupių: 3 lopšelio, 7 darželio, 2 priešmokyklinio ugdymo.

Įstaigoje dirba 57 darbuotojai; iš jų – 4 administracijos, 24 pedagoginiai ir  28 nepedagoginiai darbuotojai.

Skip to content