SVAJOK IKI DANGAUS

Taip vadinasi bendrovės MANTINGA labdaros ir paramos fondo organizuotas projektas. Mokslo metų pradžioje priešmokyklinio ugdymo „Smalsučių“ grupę ne tuščiomis aplankė bendrovės savininkas Klemensas Agentas bei Labdaros ir paramos fondo direktorė Žaneta Grašienė. Svečiai padovanojo robotų BEE-BOT komplektą. Ši vaikų ugdymo priemonė populiari visame pasaulyje. Robotuko pagalba vaikai mokosi iššifravimo ir programavimo pradmenų. Mokymasis tampa smagus ir įtraukus.

Kiekviena šios grupės ugdytinis buvo apdovanotas knygele „Vienaragis Mao“ bei MANTINGOS produkcija.

Smagu, kai būna įvertinta įdėtas darbas ir pastangos!

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Oksana Pavilonienė

Gerbiami vaikų lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ bendruomenės nariai

Nuoširdžiai sveikinu su Mokslo ir žinių diena, naujų mokslo metų pradžia. Nuo rugsėjo 1-osios prasideda dar vieni pažinimo ir tobulėjimo metai. Mokytojoms linkiu rasti raktą į vaikų širdis, atrakinti galimybių ir savarankiškumo duris. Tėveliams –  kuo dažniau prie vaikų prisiglausti, būti jiems pavyzdžiu, didžiuotis jų pasiekimais. Vaikams – smalsumo, svajonių ir atkaklaus darbo, atradimų ir pergalių. Lai šie mokslo metai būna dosnūs džiaugsmu ir prasmingais darbais.

Direktorė Eugenija Stramskienė

Kviečiame Marijampolės miesto savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai” (The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sunkumų. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams:

 • išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus,
 • geriau suprasti vaiko elgesį ir elgesio sunkumų priežastis,
 • įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus,
 • išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą,
 • išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais,
 • tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi,
 • stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku,
 • suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau.

Ilgalaikis projekto „Futboliukas“,kuriame dalyvavo „Aitvariukų“, „Pelėdžiukų“, „Kiškučių“ ir „Meškučių“ grupės

Projektas vykdomas nuo 2020 spalio 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.

Tikslai ir uždaviniai:

 1. Populiarinti futbolo  žaidimą  lauke  ir  patalpose;
 2. Vaikus sudominti sportu ir sveika gyvensena;
 3. Suteikti galimybę vaikams žaisti futbolą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
 4. Sudaryti palankias sąlygas vaikams ne tik ugdyti savo fizinius gebėjimus žaidžiant, bet ir skatinti smalsumą pažinti futbolą;
 5. Pateikti futbolą kaip patrauklią ir veiksmingą ugdymo priemonę.

TRUMPALAIKIS „KIŠKUČIŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS ,,KIEK DARBELIŲ, KIEK DARBŲ“

PROJEKTO IDĖJA:

,,Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla“ (J.V. Gėtė)

Treti metai mūsų ugdytiniai lanko ,,Kiškučių“ grupę, dalinasi savo džiaugsmais, mintimis, svajonėmis. Vaikai draugaudami kalbasi apie savo tėvų, senelių pomėgius, darbus, profesijas, svajoja, kuo norėtų būti užaugę.Šis projektas suteiks naujų žinių bei įtvirtins jau turimas žinias apie  įvairias profesijas.

TIKSLAS:

Padėti vaikams suvokti žmonių darbų įvairovę, išsamiau susipažinti su tėvų darbais, jų teikiama nauda žmonėms, aplinkai.

UŽDAVINIAI:

 1. Išsiaiškinti darbo naudą, jo išskirtinumą iš kitų veiklos rūšių.
 2. Ugdyti suvokimą, kad kiekvienas darbas svarbus ir reikšmingas.
 3. Sudaryti sąlygas įdomiai, neįprastai darbinei veiklai.
 4. Skatinti vaikų pažintinę raidą.

Mokytojos Sniežana ir Zita

TRUMPALAIKIS ŽIOGELIŲ GRUPĖS PROJEKTAS „ŽALIĄ PUPĄ SODINAU…“

2021 m. balandžio 19-23 d.

Projekto tikslas: skatinti vaikų domėjimąsi augalais, įtraukti juos į praktinę veiklą

Uždaviniai:

 • supažindinti vaikus su augalų įvairove (gėlės, daržovės, vaistažolės ir kt.);
 • suteikti žinių apie ekologinius veiksnius (šviesa, šiluma, vanduo), turinčius įtakos augalų augimui;
 • skatinti vaikų norą rūpintis augalais, juos stebėti ir geriau pažinti;
 • ugdyti atsakomybę gamtosaugai, savarankiškumą ir kūrybiškumą.

Mokytojos Vilija ir Nemira

Trumpalaikis Ežiukų grupės projektas „Mums gera ir smagu būryje draugų“

2021 m. balandžio 19-23 d.

Tikslai: pasitelkiant netradicinius ugdymo metodus, inovatyvias veiklas ugdyti kolektyviškumo, bendruomeniškumo jausmą.

Uždaviniai:

 • Organizuoti naujus sportinius žaidimus.
 • Pratinti laikytis švaros ir tvarkos.
 • Sekti pasakas, padavimus, minti mįsles mįsles apie draugystę.
 • Įtraukti tėvus į projekto vykdymą.
 • Suteikti galimybę laisvai, džiugiai kurti, fantazuoti, ieškoti naujų saviraiškos formų.

Mokytoja Lina Juknelienė

TRUMPALAIKIS PROJEKTAS „OŽIUKŲ“ GRUPĖ „Vaiko kelias į gražią kalbą”

2021 m. balandžio 19-30 d.

TIKSLAS: Sudaryti palankias sąlygas ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos prevencijai.

UŽDAVINIAI:

 • lavinti girdimąjį suvokimą;
 • paruošti vaikų artikuliacinį aparatą taisyklingam garsų tarimui;
 • mokyti taisyklingo garsų tarimo;
 • siekti glaudaus bendradarbiavimo (tėvai-logopedas-mokytojos).

Mokytojos Kristina ir Aušra

„DRUGELIŲ” GRUPĖS TRUMPALAIKIS PROJEKTAS ,,AŠ AUGINU KALBOS MEDĮ‘‘

TIKSLAS: taikyti sutrikimų prevenciją  kalbos ugdyme, plėtoti komunikacijos gebėjimus.

UŽDAVINIAI:

 • taikyti inovatyvius, prevencinius veiklos metodus, siekiant sėkmingo kalbos vystymo (si) ankstyvajame amžiuje;
 • mokyti vaikus taisyklingo kalbos garsų tarimo, lavinant smulkiąją ir bendrąją motoriką;
 • ugdyti taisyklingo kvėpavimo įgūdžius;
 • turtinti žodyną ir skatinti kalbos, raiškos plėtotę;
 • siekti bendravimo ir bendradarbiavimo tarp pedagogų, tėvų, logopedo;
 • ugdyti vaikų gebėjimą išreikšti jausmus, skatinti juos pasitikėti savimi.

PROJEKTOLAIKAS: nuo2021-03-22 iki 2021-04-02.

PROJEKTO DALYVIAI: grupės vaikai, mokytojos, mokytojų padėjėja, tėvai, logopedė

TRUMPALAIKIS „EŽIUKŲ” GRUPĖS PROJEKTAS ,,NORI BŪTI SVEIKAS? BŪK ŠVARUS!”

Projekto vykdymo laikas: 2021 m. kovo 15-19 d.

Projekto tikslas: Plėsti žinias  apie vandens panaudojimą, svarbą visiems gyviems organizmams.

Projekto uždaviniai:

 1. Tyrinėti ir atrasti asmens higienos ir vandens sąsajas.
 2. Eksperimentuoti ir stebėti vandens būsenų kaitą.
 3. Suteikti žinių apie vandens reikšmę žmogui, gamtai.
 4. Motyvuoti gerti vandenį.
 5. Rinkti ir sisteminti medžiagą apie vandenį.
 6. Turtinti ir plėsti vaikų žodyną naujais žodžiais ir išsireiškimais.
 7. Į veiklą įtraukti su tėvus.

Mokytoja Irma Balčiūnienė