Administracija

Direktorė– Eugenija Stramskienė

El.paštas: eugenijas@gmail.com

Tel.: (8 343) 56956

Išsilavinimas – aukštasis

Specialybė – ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Pedagoginis darbo stažas – 41 m.

Direktorės pareigas eina nuo – 1990 m.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Nijolė Stadalienė

El. paštas: stadaliene@gmail.com

Tel.: (8 343) 56956

Išsilavinimas – aukštasis

Specialybė – pedagoginė psichologija

Pedagoginis darbo stažas – 36 m.

Direktoriaus pavaduotojos pareigas eina nuo – 2016 m.