Šventės ir renginiai

ŠVENTĖS

RUGSĖJIS

Mokslo metų pradžios šventinis rytmetis.

SPALIS

Rudens džiaugsmų savaitė. Derliaus šventė.

LAPKRITIS

Gerumo akcija. Pyragų diena.

GRUODIS

Kalėdinės šventės grupėse.

SAUSIS

Trijų karalių šventė.

VASARIS

Žiemos sporto šventė.

Vasario 16-oji- Lietuvos gimtadienio šventė.

Blynais kvepianti Užgavėnių šventė.

KOVAS

Žemės dienos paminėjimas.

Kovo 11-osios minėjimas.

Teatro savaitėle.

BALANDIS

Margučių ridenimo šventė.

GEGUŽĖ

Šeimų sporto šventė.

BIRŽELIS

Vaikų gynimo diena.

Ir vaikai švenčia Jonines.

LIEPA

Valstybės dienos šventė.

 

2020-2021 m. m. ilgalaikiai projektai

Tema

Data

Atsakingas

Grupė

Zipio draugai (smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programa)

2020-2021 m. m.

O. Pavilonienė

V. Mikalauskienė

Smalsučiai

Boružėlės

Meškučiai

Kimočiai (emocinio ir socialinio ugdymo programa)

2020-2021 m. m.

Z. Laskevičienė

S. Kaminskienė

Kiškučiai

Noriu būti sveikas ir stiprus (sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa)

2019-2023 m. m.

L. Stasiukaitienė

Visos grupės

Pienas vaikams (ES projektas)

2020-2021 m. m.

E. Stramskienė

L. Stasiukaitienė

Visos grupės

Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose (ES projektas)

2020-2021 m. m.

E. Stramskienė

L. Stasiukaitienė

Visos grupės

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo

Prevencijos programa

2020-2021 m. m.

M. Stralkuvienė

Boružėlės

Smalsučiai

Spalvų margumas 2020-2021 m. m. V. Mikalauskienė Meškučiai
Pažink save

2020-2021 m. m.

J. Taraskevičienė

Pelėdžiukai

 Užauginsiu pats duonelę 2020-2021 m. m. V. Vitkauskienė Bitutės

2020-2021 m. m. trumpalaikiai projektai

Tema

 Data  Atsakingas  Grupė
2020 m.
Duonutės kelias iki mūsų stalo spalis Z. Laskevičienė

S. Kaminskienė

Kiškučiai
Pažink, tyrinėk, eksperimentuok

lapkritis

V. Rutkauskienė

N. Jančiulienė

Žiogeliai

Vandenėlis – mūsų draugas

lapkritis

L. Juknelienė

I. Balčiūnienė

Ežiukai

Mano augintiniai

Kiek darbelių, kiek darbų

lapkritis

J. Taraskevičienė

N. Jančiulienė

Pelėdžiukai

2021 m.
Kas slepiasi sveikatos skrynelėje?

sausis

V. Rutkauskienė

N. Jančiulienė

Žiogeliai
Draugystės ratelis

vasaris

V. Ulevičienė

D. Bieliauskienė

Nykštukai

Aš auginu kalbos medį

kovas

L. Macionienė

A. Uleckienė

Drugeliai

Kiek darbelių, kiek darbų

kovas

S. Kaminskienė

Z. Laskevičienė

Kiškučiai

Žaidžiu, piešiu, kuriu

kovas

A. Kurmilevičienė

I. Balčiūnienė

Aitvariukai

Vaiko kelias į gražią kalbą

balandis

K. Glaveckienė

A. Uleckienė

Ožiukai

Žalioji palangė balandis V. Rutkauskienė

N. Jančiulienė

Žiogeliai
Mums linksma ir smagu būryje draugų balandis L. Juknelienė

I. Balčiūnienė

Ežiukai
Mažasis gamtininkas gegužė L. Juknelienė

I. Balčiūnienė

Ežiukai