Šventės ir renginiai

ŠVENTĖS

RUGSĖJIS

Mokslo metų pradžios šventinis rytmetis.

SPALIS

Rudens džiaugsmų savaitė. Derliaus šventė.

GRUODIS

Kalėdinės šventės grupėse.

SAUSIS

Trijų karalių šventė.

VASARIS

Žiemos sporto šventė.

Vasario 16-oji- Lietuvos gimtadienio šventė.

Blynais kvepianti Užgavėnių šventė.

KOVAS

Žemės dienos paminėjimas.

Kovo 11-osios minėjimas.

Teatro savaitėle.

BALANDIS

Margučių ridenimo šventė.

GEGUŽĖ

Šeimų sporto šventė.

BIRŽELIS

Vaikų gynimo diena.

Ir vaikai švenčia Jonines.

LIEPA

Valstybės dienos šventė.

Bičkopio šventė.

2019-2020 m. m. ilgalaikiai projektai

Tema

Data

Atsakingas

Grupė

Zipio draugai (smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programa)

2019-2020m. m.

O. Pavilionienė

G. Valentienė

Smalsučiai

Boružėlės

Kimočiai (emocinio ir socialinio ugdymo programa)

2019-2020m. m.

Z. Laskevičienė

S. Kaminskienė

Kiškučiai

Noriu būti sveikas ir stiprus (sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa)

2019-2023 m. m.

N. Stadalienė

Visos grupės

Pienas vaikams (ES projektas)

2019-2020 m. m.

E. Stramskienė

L. Stasiukaitienė

Visos grupės

Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose (ES projektas)

2019-2020 m. m.

E. Stramskienė

L. Stasiukaitienė

Visos grupės

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo

Prevencijos programa

2019-2020 m. m.

G. Valentienė

Boružėlės

Smalsučiai

Šnekamosios kalbos ugdymas panaudojant tautosaką

2019-2020 m. m.

A. Kurmilevičienė

Aitvariukai

Ką reiškia būti draugu

2019-2020 m. m.

O. Pavilonienė

Smalsučiai

 Verslumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje  2019-2020 m. m. G. Aleknavičienė Boružėlės
Augu su knyga 2019-2020 m. m. R. Brusokienė

V. Vitkauskienė

Bitutės

2019-2020 m. m. trumpalaikiai projektai

Tema

 Data  Atsakingas  Grupė
2019 m.
Mano augintinis spalis Z. Laskevičienė

S. Kaminskienė

Kiškučiai
Mano vardo pirmoji raidė

spalis

J. Žvinakevičienė

V. Mikalauskienė

Meškučiai

Mano vardo istorija

spalis

D. Bieliauskienė

Žiogeliai

2020 m.
Stiprinkim sveikatą gerdami arbatą

sausis

J. Žvinakevičienė Meškučiai
Noriu būti sveikas

sausis

R. Augustinavičienė

Drugeliai

O mūsų neišmetė

 vasaris

G. Aleknavičienė

Boružėlės

Vaiko kelias į gražią kalbą

vasaris

K. Glaveckienė

Ožiukai

Dovana Lietuvai

vasaris

A. Kurmilevičienė

Aitvariukai

Kiek darbelių, kiek darbų

kovas

S. Kaminskienė

Z. Laskevičienė

Kiškučiai

 Mums linksma ir smagu būryje draugų balandis L. Juknelienė Ežiukai