Menu Close

Šventės ir renginiai

ŠVENTĖS

RUGSĖJIS

Mokslo metų pradžios šventinis rytmetis.

SPALIS

Tarptautinė mokytojų diena. Rudens džiaugsmų savaitė. Derliaus šventė.

LAPKRITIS

Tarptautinė tolerancijos diena.

GRUODIS

Kalėdinės šventės grupėse.

SAUSIS

Trijų karalių šventė.

Gerumo akcija, minint Sausio 13-ąją.

VASARIS

Žiemos sporto šventė.

Vasario 16-oji- Lietuvos gimtadienio šventė.

KOVAS

Kaziuko mugė.

Kovo 11-osios minėjimas.

Auksinis protas (tarp tėvų ir pedagogų).

Savaitė be patyčių – 2022.

Žemės diena.

Teatro savaitėlė.

BALANDIS

Velykų linksmybės.

Jurginės – pavasario sutikimo šventė.

Saugaus eismo savaitė.

GEGUŽĖ

Šeimų sporto šventė.

BIRŽELIS

Vaikų gynimo diena.

Ir vaikai švenčia Jonines.

LIEPA

Valstybės dienos šventė.

Bičkopio šventė.

 

2021-2022 m. m. ilgalaikiai projektai

Tema

Data

Atsakingas

Grupė

Zipio draugai (smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programa)

2021-2022 m. m.

O. Pavilonienė

M. Stralkuvienė

Smalsučiai

Boružėlės

Kimočiai (emocinio ir socialinio ugdymo programa)

2021-2022 m. m.

Z. Laskevičienė

S. Kaminskienė

Kiškučiai

Noriu būti sveikas ir stiprus (sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa)

2019-2023 m. m.

L. Stasiukaitienė

Visos grupės

Pienas vaikams (ES projektas)

2021-2022m. m.

L. Stasiukaitienė

Visos grupės

Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose (ES projektas)

2021-2022 m. m.

L. Stasiukaitienė

Visos grupės

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo

Prevencijos programa

2021-2022 m. m.

M. Stralkuvienė

Boružėlės

Smalsučiai

Bėga metų ratas 2021-2022 m. m. A. Kurmilevičienė Aitvariukai
Ekologinis – pažintinis projektas

2021-2022 m. m.

J. Taraskevičienė

Pelėdžiukai

 Priešmokyklinukų verslumo ugdymas 2021-2022 m. m. G. Aleknavičienė Boružėlės

2021-2022 m. m. trumpalaikiai projektai

Tema

 Data  Atsakingas  Grupė
2021 m.
Vandenėlis – mūsų draugas rugsėjis A. Kurmilevičienė

I. Balčiūnienė

Aitvariukai
Vaiko asmens higiena

spalis – gruodis

V. Mikalauskienė

J. Žvinakevičienė

Meškučiai

Ugdymas per pasaką

lapkritis

V. Rutkauskienė

N. Jančiulienė

Žiogeliai

Kiek darbelių, kiek darbų

lapkritis

J. Taraskevičienė

N. Jančiulienė

Pelėdžiukai

Čipo kelionė lapkritis Z. Laskevičienė

S. Kaminskienė

Kiškučiai
Kas vakarą su pasaka

gruodis

J. Taraskevičienė

N. Jančiulienė

Pelėdžiukai
Kuriame kartu

gruodis

A. Kurmilevičienė

I. Balčiūnienė

Aitvariukai

2022 m.
Greitakalbės

sausis

O. Pavilonienė

M. Stralkuvienė

Smalsučiai

Mankštiname liežuvį, pirštelius – gražiai tariam žodelius

kovas

L. Macionienė

A. Uleckienė

Drugeliai

Pasėkime, paliekime ir užauginkime

kovas

V. Rutkauskienė

N. Jančiulienė

Žiogeliai

Mano augintiniai kovas S. Kaminskienė

Z. Laskevičienė

Kiškučiai
Atverkime duris į profesijų pasaulį kovas J. Taraskevičienė

N. Jančiulienė

Pelėdžiukai
Vaisiai ir daržovės – energijos šaltinis balandis K. Glaveckienė

A. Uleckienė

Ožiukai
Aš ir mano šeima balandis L. Juknelienė

I. Balčiūnienė

Ežiukai
Skip to content