Menu Close

Korupcijos prevencija

Susidūrus su korupcijos apraiškomis, informuoti galima:

  • raštu, atsiunčiant pranešimą adresu:

          Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis”, K. Griniaus g. 12A, 68282 Marijampolė

  • el. paštu:

          korupcijosprevencija1@gmail.com

  • žodžiu – kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis” priešmokyklinio ugdymo mokytoją metodininkę Oksana Pavilonienę
  • tel. nr.: 8 687 56956

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“  KORUPCIJOS VERTINIMO IŠVADA

parsisiųsti Adobe .PDF formate

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“  KORUPCIJOS VERTINIMO IŠVADA

parsisiųsti Adobe .PDF formate

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“  KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe .PDF formate

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMA

parsisiųsti Adobe .PDF formate

 

MARIJAMPOLĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2017-2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

parsisiųsti Adobe .PDF formate

Skip to content