Menu Close

Balandžio 22 dieną darželyje vyko seminaras skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir meninio ugdymo pedagogams tema „Pedagogo veikla, padedanti vaikui ugdytis kūrybiškumą ir saviraišką“. Teorinius ir praktinius užsiėmimus vedė Laima Kanienė, Kauno vaikų lopšelio – darželio „Daigelis“ direktorė, Rasa Dmuchovskienė, menų pedagogė, auklėtoja metodininkė, Jurgita Urnižienė, muzikos pedagogė, ekspertė.

Renginyje dalyvavo 25 Marijampolės apskrities ir mūsų įstaigos pedagogai. Siekiant plėtoti vaikų kūrybines galias labai svarbus yra pedagogo vaidmuo. Tik kūrybiškas pedagogo požiūris į vaiko ugdymą(si) gali padėti atsiskleisti vaiko kūrybiškumui. Aplinkoje esančios priemonės, veiklų formos, sričių įvairovė, aktyvinantys ugdymo metodai skatina vaikus kūrybiškai veikti.

Laima Kanienė akcentavo kūrybinį požiūrį į muzikinį ugdymą. Parodė aktyvaus muzikos klausymo panaudojimo kasdieninėje vaiko veikloje galimybes.

Jurgita Urnižienė demonstravo, kaip vaikus išmokyti pasakas, eilėraščius atliepti atliekamu judesiu, išraiškingu žodžiu, lavinant pojūčius.

Seminaro dalyvių dėmesį prikaustė Rasos Dmuchovskienės mokymas, kaip po ranka turimas buitines priemones panaudoti darbelių gamybai.

Renginyje dalyvavusios pedagogės džiaugėsi gavusios praktinių patarimų, kuriuos galės pritaikyti ugdymo procese. Taip pat skatins muzikos pedagogių ir grupių auklėtojų bendradarbiavimą, idėjų generaciją, įvairesnių veiklos formų ieškojimą.

 vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė Oksana Pavilonienė

P1100643P1100668P1100673

Skip to content