Menu Close

ILGALAIKIS „MEŠKUČIŲ” GRUPĖS PROJEKTAS ,,SPALVŲ MARGUMAS“

2020 m. spalio 1 d.- 2021 m. gegužės 31 d.

Tikslas:

Dailės pagalba žadinti vaiko jausmų pasaulį, didinti jo jautrumą gėriui, grožiui, tiesai pertautosaką, liaudės muziką, šokį, žaidimą.

Uždaviniai:

  • sudaryti palankias sąlygas išreikšti save, kalbėti, pasakoti, aptarti;
  • žadinti vaizduotę, aktyvinti kalbinius įgūdžius;
  • skatinti kurti regint dailės kūrinius;
  • papildyti dailės kampelį meninės raiškos priemonėmis.

Skip to content